Již příští neděli 7.4. po mši proběhne velká benefiční aukce uměleckých děl a jiných cenných předmětů, jejímž výtěžkem přispějeme na nákup a vybavení frontových sanitek pro Ukrajinu. 

Abyste věděli, na co se máte těšit, a mohli si  případně ještě nastřádat nějaké penízky, kdyby v rozbitém prasátku  nebylo dost, prohlédněte si aukční katalog.

Petr Šoltys

 

ČKA pobočka Praha 6 vás srdečně zve na diskusní večer ve středu 10.4. v 19.30

s Marií Hodinářovou, moderátorkou TV NOE,
která pohovoří o své zkušenosti z dobrovolnického pobytu v Tanzánii
Co mně daly děti v Mahangu

 

Plakátek k akci naleznete ZDE

Vladimír Petkevič

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 25.1.2024 probrala vývoj hospodaření společenství k 31.12.2023. Konstatovala, že náklady na užívání budovy budou ještě doúčtovány na počátku letošního roku, tudíž ER nemohla veškeré čerpání rozpočtu za rok 2023 vyhodnotit. ER dále probrala podklady pro rozpočet 2024, především příslušné požadavky na zvýšení jednotlivých položek rozpočtu. Konečná podoba rozpočtu pro rok 2024 bude projednána při dalším jednání ER. ER dále zvážila možnosti inzerce aktivit společenství v časopisu Šestka.  

Mgr. Andrea Vyskočilová

Ekonomická rada (ER) byla na svém jednání 23.11.2023 ER projednala vývoj
hospodaření společenství k 31.10.2023 a schválila některé další výdaje v rámci
čerpání rozpočtu 2023, zejména nákup poukázek Alza a dalších dárkových
předmětů, které budou využit jako forma poděkování za službu společenství (lektoři
náboženství, varhaníci, kostelníci, webová prezentace, květiny, kancléř farnosti,
organizace akolytů a lektorů). Byl schválen nákup nového standardního stolního
počítače do kanceláře společenství. ER se dále zabývala přípravou rozpočtu pro rok
2024 a možností zhodnocení volných finančních prostředků na spořících nebo
termínovaných účtech. ER také projednala nástup nové účetní společenství L.
Vilímovské od 1.1.2024 a nové pokladní M. Jelínkové od 1.10.2023

Andrea Vyskočilová

Středa 20.03.
17:30 mše svatá
18:00 Postní duchovní obnova
Květná (pašijová) neděle 24.03. 
9:30 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem
15:00 Interaktivní křížová cesta ve Strahovském klášteře, po ní setkání Na pekle u kávy a koláčů                
Pondělí svatého týdne 25.03.
16:30 svátost smíření pro menší děti
17:30 mše sv.
18:00 – 20.00 svátost smíření
 Středa Svatého týdne 27.03.
17:30 mše sv.
18:00 svátost smíření
 Zelený čtvrtek 28.03
19:00 Večerní mše sv. na památku večeře Páně, poté  adorace v Getsemanské zahradě
Velký pátek 29.03.
15:00 Památka umučení Páně, pak tichá modlitba u Božího hrobu
Bílá sobota 30.03.
9:30 Ranní chvály u Božího hrobu
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 30.03.  20:30 Velikonoční vigilie
neděle 31.03. 9:30 Hod Boží velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů
Pondělí velikonoční 01. 04.               
9:30 mše sv.

Milí přátelé, 
do Květné neděle můžete přispět hodnotnými předměty do naší aukce – například obrazy, sochami, lístky do Žižkovského divadla Járy Cimrmana, lahvemi Châteauneuf-du-Pape, seskoky padákem nebo čímkoli, co by mohlo mít vyvolávací cenu alespoň 1000 Kč.
Poté připravíme aukční katalog a 7.4. po mši proběhne aukce, jejíž výtěžek půjde v plné výši organizaci Paměť národa na nákup terénního auta Land Rover, upraveného jako sanitka pro převoz raněných na frontě.
Pokud máte jakýkoli dotaz, napište nám. Předem děkujeme za vaše dary i příhozy!
Petr Šoltys

Ve dnech 19.–21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mladých ve věku od 18 do 35 let. Toto setkání, které připravují mladí lidé z Prahy společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici ekumenických setkání Dny důvěry, které se konaly v různých městech Česka. Od roku 2007, kde se konalo první takové setkání ve Zlíně, se v pořadatelství vystřídala také města Brno, Olomouc, České Budějovice, Praha a Ostrava, z nichž v některých setkání proběhlo opakovaně.

Připravované setkání v Praze dostalo název „Ty znáš můj neklid“ (Žalm 139, 23). Tohoto tématu se bude týkat i program setkání, který bude sestávat z biblických úvodů, sdílení ve skupinkách, workshopů a modliteb se zpěvy z Taizé. Účastníci budou ubytováni u místních obyvatel. Všechny modlitby a většina dalších částí programu se budou konat v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1. Na setkání zveme mladé lidi ve věku od 18 do 35 let nejen z Česka, ale i z okolních zemí.

Hledáme zpěváky a hráče na hudební nástroje, kteří by byli ochotni pomoct při společných modlitbách. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na e-mailu taize.praha gmail.com.

Kromě toho také hledáme lidi ochotné ubytovat mimopražské účastníky setkání – již nyní jich je přihlášeno více než 100. Se svou nabídkou se můžete obrátit na výše uvedený mail.

Podrobnější informace o setkání najdete na stránkách komunity v Taizé, které se budou průběžně aktualizovat dalšími informacemi. 

Martina Hošková 

Milí přátelé,

trochu se zpožděním – za to se omlouváme, protože kybernetický útok na náš web byl trochu více než banální a museli jsme leccos napravit – vám přinášíme text písničky Díky desateru, kterou nás všechny pobavil otec Christian v nedělním kázání. 

Kdo by si ji chtěl zazpívat, může si ji pustit z Youtube zde a nebo v originál Christianově podání zde.

Vít Grec