Formulář pro vystavení potvrzení o daru

Svůj finanční dar prosím zašlete:

1. jednorázově nebo prostřednictvím trvalého příkazu na účet 2104169619/2700. Ve zprávě pro příjemce uveďte účel daru a své jméno

a) Finanční dar ve zprávě pro příjemce napište: DAR a své jméno

b) Finanční dar účelový, vyhlášený duchovní správou (např. v minulosti nové varhany) ve zprávě pro příjemce napište: DAR Varhany a své jméno

 

2. pomocí QR kódu v hodnotě 200, 500 nebo 1000 Kč. Plakátek s QR kódy je vyvěšen na nástěnce vpravo v předsíni kostela

Duchovní správa si vyhrazuje právo případný přebytek z účelově určeného daru využít pro ostatní potřeby duchovní správy “. 

Děkujeme!

Přejít nahoru