Bohoslužby

Aktuální informace o programu bohoslužeb v našem kostele naleznete v sekci Ohlášky

Bohoslužba je setkání s Bohem
Posvátnou atmosféru je třeba ctít a přát ji také druhým. Lidé na mši svaté jsou v různých obdobích života. Někteří jsou mladí, jiní staří. Někteří jsou bezdětní, jiní mají malé děti. Jsou mezi námi lidé nemocní, s tělesným nebo smyslovým postižením. Všichni jsme ale dětmi jednoho Boha a vzájemná ohleduplnost při bohoslužbě by měla být přirozenou samozřejmostí.

Všední den
V pondělí a ve středu v 17.30 hodin, se koná mše svatá zpravidla v pravé postranní lodi (mimo dobu letních prázdnin). Příležitost ke svátosti smíření bývá po mši.

Neděle

Před mší svatou

Svrchní oděv lze odložit v nehlídané šatně ve vstupní hale vpravo. Zde je také vchod na WC. 
Ministranti se scházejí 20 minut před mší svatou v sakristii.
Zpovídá se od 9.00 ve zpovědnici vpravo od vchodu.
Nejsvětější svátost bývá před mší svatou na oltáři v pravé postranní lodi. Prostor je určen pro modlitbu a tiché soustředění. I v hlavní lodi je třeba před mší svatou zachovávat klid a ticho.

Mše svatá

Mše svatá v neděli začíná v 9:30 hodin. Koná se v celém veřejném prostoru kostela a účastníci bohoslužby mohou sedět nebo stát v hlavní lodi, v obou postranních lodích a na celém ochoze v 1. patře. Jako moment ztišení před bohoslužbou se před mší zpívají litanie, které začínají v 9:20. Pozdní příchod a předčasný odchod před koncem bohoslužby ruší ostatní.
Mešní řád je možno sledovat podle zpěvníku, který je k dispozici na stojanech ve vstupní hale.

Svaté přijímání se podává většinou v hlavní lodi, v pravé postranní lodi a na obou stranách ochozu.
V obou postranních lodích a na ochoze kostela je umístěna lokální televize, která přenáší dění v presbytáři.
Levá postranní loď je částečně oddělena od hlavní lodi a je určena zejména rodičům s miminky a malými dětmi, které by ještě nevydržely v klidu sedět a nerušit ostatní v hlavní lodi kostela. Zde se děti mohou volně pohybovat. Zde také mohou během mše svaté stát dětské kočárky.

Pět předních řad po obou stranách hlavní lodi je určeno pro děti a jejich rodiče. Menší děti, které potřebují ostražitější rodičovský dozor, bývají spíše v levé části lodi. Knížky nebo i jiné hračky jsou tolerovány, pokud s nimi děti neruší ostatní. Větší děti sedávají spíše v pravé části hlavní lodi.

Ochoz není vhodným prostorem pro děti. Toto pravidlo má několik důvodů: děti by mohly z ochozu spadnout dolů. Dětský pláč nebo halas je z výšky dobře slyšitelný, rozléhá se po celém prostoru kostela a ruší ostatní.

Běžná sbírka, která se koná při každé nedělní mši svaté, je použita pro potřeby kostela a společenství.

Sbírky pro předem ohlášené účely se odevzdávají arcibiskupství.

Větší finanční dary je vhodné domluvit předem s duchovními nebo prostřednictvím formuláře na těchto stránkách. Na dar vám můžeme vystavit potvrzení pro snížení základu daně.

Události a programy, které se kona‎jí v týdnu, zpravidla oznamujeme v ohláškách před koncem bohoslužby.

Po mši svaté

První neděli v měsíci bývá příležitost vypít si šálek kávy nebo čaje ve farní kavárně.
Při určitých příležitostech bývá otevřeno Karmelitánské knihkupectví, které má vchod ze vstupní haly nalevo. Různé další informace lze nalézt na obou nástěnkách ve vstupní hale. Plakáty, letáky a tiskoviny nelze vyvěšovat na nástěnky ani pokládat do volného výběru na stolky v předsíni bez předchozí domluvy.

Přejít nahoru