Svatovojtěšská a ekonomická rada

Svatovojtěšská farní rada je obdobou běžně fungujících farních pastoračních rad. Její působnost je ale lokální, omezená na společenství kostela sv. Vojtěcha. Rada je částečně volený orgán a má 6 členů.

Kontakt

svvojtech.rada@gmail.com

Současní členové rady

  • P. Christian Pšenička
  • P. Zdík Jordánek
  • Andrea Vyskočilová jmenovaná členka za ekonomickou radu
  • Renata Karlíková
  • Martin Janeček
  • Zdeněk Peterka

Zápisy z jednotlivých zasedání farních rad si můžete prohlédnout v rubrice Zápisy farní rady

Informace ohledně ekonomické rady naleznete zde.