Středa 20.03.
17:30 mše svatá
18:00 Postní duchovní obnova
Květná (pašijová) neděle 24.03. 
9:30 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem
15:00 Interaktivní křížová cesta ve Strahovském klášteře, po ní setkání Na pekle u kávy a koláčů                
Pondělí svatého týdne 25.03.
16:30 svátost smíření pro menší děti
17:30 mše sv.
18:00 – 20.00 svátost smíření
 Středa Svatého týdne 27.03.
17:30 mše sv.
18:00 svátost smíření
 Zelený čtvrtek 28.03
19:00 Večerní mše sv. na památku večeře Páně, poté  adorace v Getsemanské zahradě
Velký pátek 29.03.
15:00 Památka umučení Páně, pak tichá modlitba u Božího hrobu
Bílá sobota 30.03.
9:30 Ranní chvály u Božího hrobu
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 30.03.  20:30 Velikonoční vigilie
neděle 31.03. 9:30 Hod Boží velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů
Pondělí velikonoční 01. 04.               
9:30 mše sv.

 • V pátek 16.2. ve 20.00 bude další pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan.
 • Připomínáme i plánovaný týdenní pobyt v Taizé v srpnu určený pro mladé ve věku 15 – 35 let. Přihlásit se můžete přes QR kód na letáčku na nástěnce v kostele. Bližší informace získáte u Martiny Tesařové nebo Martiny Hoškové.
 • Česká křesťanská akademie, pobočka Praha 6 vás zve na přednášku s postní tematikou – Indrė Kuliešiūtė (Litva) – Tři Marie, aneb údiv žen u hrobu. Téma autorka zpracovává jako doktorandskou práci na KTF UK a zabývá se zobrazením údivu žen u hrobu Vzkříšeného ve výtvarném umění, pašijových hrách a jiných výtvarných projevech. Přednáška se koná ve středu 21. února v 19.30 hodin. Pozvěte i svoje přátele a známe.
 • Od 16.2. proběhne víkendovka s biřmovanci v klášteře v Poličanech- prosíme vás o modlitbu za ně.
 • Postní pátky s reflexí filmů s duchovní tématikou proběhnou v termínech – 23.2., 1.3., 8.3., 22.3. vždy od 18:30. První reflexe se bude týkat filmu Wit s Emmou Thompson, o který jsme zavadili již při adventní rekolekci. Scénář tohoto hlubokého existenciálního filmu napsaný podle stejnojmenné divadelní hry získal v roce 1999 Pulitzerovu cenu v kategorii drama. Těšíme se na vás, přijďte v hojném počtu.
 • První setkání v rámci přípravy na první přijetí svátosti smíření proběhne v neděli 25.2. po mši svaté. Zájemci se moho stále hlásit přes mail duchovní správy (vojtech.ds@volny.cz). Bližší informace u P. Zdíka a P. Christiana
 • S předstihem avizujeme postní duchovní obnovu, která proběhne v podobném formátu jako v adventu. Bude se konat ve středu 20.3. od 18.00 hodin (do cca 20.00 h). Téma je „Boží dar písně nám pomáhá z tísně“ duchovní slovo pronese evangelický duchovní Pavel Ruml. Následovat bude možnost skupinové reflexe, adorace a přijetí svátosti smíření – přítomni budou opět dva zpovědníci ze strahovského kláštera.
 • P. Christian informoval o druhém setkání farností našeho vikariátu s p. arcibiskupem, které se konalo 8.2. Tématem bylo referovat o tom, čeho farnosti ve svém rozvoji od setkání před rokem dosáhly, a v čem se jim podařilo přesáhnout ven do veřejného prostoru. Ústy Vojtěcha Jirsy jsme referovali o úspěšných vánočních a velikonočních programech pro školy. Vzbudilo to zájem řady společenství o tento projekt. I příspěvky dalších farností pro nás mohou být inspirací.

Jedno zajímavé téma je „samonosná farnost“ , jejíž obrysy se celkem zdařile rýsují i u nás. Proto P. Christian vyzývá opravdu každého člena našeho společenství: „Pokud vnímáme jakýkoliv potenciál ve svém životě, měli bychom ho dát do služby. Je to možná vdovin haléř, to jest co je často z nedostatku – času, sil, všech různých dalších angažovaností – může mít a má evangelijní rozměr a přináší to nečekané výnosy. K tomu vás chci pozvat a věřím, že naše společenství se stane místem, kde kvete Boží obdarování.“ 

zpracoval Vít Grec

V pátek 22.12. není výuka náboženství – platí pro všechny skupiny

V pondělí 18.12. – bude příležitost ke sv. zpovědi pro děti (začátek v 16.30 společnou modlitbou) a pro mládež (od 18.00). Ve středu 20.12. pak příležitost ke sv. zpovědi pro všechny ostatní zájemce. 

Rozpis bohoslužeb o Vánocích 2023 a v době vánoční je vyvěšen na nástěnce a zde na webu farnosti.

Děti s Katkou Janečkovou pripravily vánoční výzdobu kostela, kterou je nutno nainstalovat stejně jako vánoční stromky, které nám dodala Lesní správa AP. Zveme proto všechny pomocníky a pomocnice, aby zde zůstali příští neděli tj. 24.12. po ranní mši svaté, Věříme, že za půl hodiny bude vše nainstalováno. Za pomoc předem děkujeme.  

Rytíři chystají 12. až 14.1.24 výpravu do Orliček; hlásit se můžete přes email (rytiri.vojtech(zavináč)gmail.com), bližší informace u vedoucích. Za rytíře Jenda Ibl a Václav Janovec

Jitka Bořkovcová pozvala k účasti na dobročinném projektu Mary’s Meals – bližší informace na webu ZDE 

Kristina Koldinská představila projekt komunity St. Egidio – Vánoční oběd pro potřebné který se koná 25.12. v Arcibiskupském paláci. Veškerá pomoc jak věcná, tak finanční je vítána. K pomoci se můžete přihlásit prostřednictvím webového formuláře, kde je také uvedeno konto pro zaslání finančního příspěvku 

24.12.2023  –  9.30                              4. neděle adventní 

24.12.2023 – 16.00                              vigilie Narození Páně – mše sv. pro rodiny s dětmi se zpěvem koled

24.12.2023 – 23.59                             „půlnoční“ Narození Páně 

25.12.2023 –  9.30    pondělí              slavnost Narození Páně Narození Páně 

26.12.2023 –  9.30    úterý                  sv. Štěpána 

27.12.2023 – 17.30    středa                sv. Jana 

31.12.2023 –   9.30   neděle               svátek Svaté rodiny 

                       23.00                            na poděkování za uplynulý rok

1.1.2024      –   9.30   pondělí             slavnost Matky Boží P. Marie 

3.1.2024      – 17.30   středa 

7.1.2024       –  9.30                             Křtu Páně – končí doba vánoční

vyvěsil Vít Grec

 

Křesťanská akademie vás zve na další večer ve středu 13.12. v 19.30. Vystoupí Ing Jiří Schneider, bývalý velvyslenec v Izraeli, s přednáškou na téma Izrael a Palestina – válka a mír.

V pátek 15.12. ve 20 hodin bude opět modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se u varhan na ochoze.

V pondělí 18.12. bude příležitost zpovědi pro děti. V 16.30 začneme krátkým společným úvodem a na závěr bude společná modlitba. Mládež pak má příležitost ke zpovědi po mši od 18 hod. Samozřejmě mohou přijít i věřící všech věkových kategorií. Neodkládejte, prosím zpověď až na dny těsně před Vánoci…

Informace ekonomické rady o plnění a čerpání rozpočtu: víceméně probíhá podle plánu. Na straně nákladů vévodí výdaje za energie a nájem, které platíme arcibiskupství a které se řadu let neaktualizovaly. V příštím roce očekáváme jejich výrazné zvýšení. Na straně výnosů jsou našimi hlavními příjmy sbírky a účelové finanční dary. V darech jsme k 31.10. obdrželi cca 154 tis. Kč, v plánu pro letošní rok je 415 tis. Kč. Víme, že dary většina z nás řeší až závěrem roku, přesto vás chceme požádat, abyste zvážili darování jakéhokoliv obnosu. Zároveň děkujeme všem, kteří v našem společenství obětavě složí v řadě služenb a činností bez nároku na jakoukoliv odměnu.

 • Připomínáme duchovní obnovu vedenou o. Zdíkem do cca 20 hodin. Přijďte již na mši sv. v 17.30.
 • Adventní věnec v kostele je nově vybaven závěsy s kolíčky. Jistě se ptáte proč? U věnce je košík s kartičkami, na které můžete napsat svoji modlitbu, prosbu nebo poděkování a kartičku zavěsit na kolíček na věnci. Pokud chcete, aby vaše prosba nebo přání zůstalo soukromé, kartičku přeložte. Každou adventní neděli přede mší pak vylosujeme tři nepřeložené kartičky a prosby nebo poděkování zařadíme do přímluv. Se zbývajícími otevřenými a všemi zavřenými modlitbami pak bude na konci adventu naloženo diskrétně.
 • V pátek 8.12. bude od 15.30 Mikulášská besídka. Zveme všechny děti, i ty, které nechodí na výuku náboženství.
 • Rorátní mše svaté s barokními zpěvy budou zde v nadcházejících třech adventních pátcích vždy v 6.30 ráno. Kromě toho bude svatovojtěšská schola s hudebníky zpívat roráty i v neděli 10.12. při mši v 9.30
 • Zveme malé zpěváčky a hudebníky na dětské zpívání na Štědrý den při bohoslužbě pro děti 24.12. v 16 hodin. Přihlašte se u Johanky Buriánkové
 • V sobotu 16 12. bude tradiční přespání dětí v kostele. Sraz je v 18 hodin. Vybavte děti teplým oblečením na spaní – ne pyžamka nebo noční košilky – a jídlem na sobotní večeři a nedělní snídani. Katka Janečková a její tým budou s dětmi připravovat vánoční výzdobu kostela. Detailní informace budou zveřejněny na webu kostela blíže k datu akce.

zpracoval Vít Grec

V adventu budou u svatého Vojtěcha pravidelné ranní mše svaté se zpěvem barokních rorátů následovně: 

Pátek 8.12. v 6.30 h

Neděle 10.12. v 9.30 h

Pátek 15.12. v 6.30 h

Pátek 22.12. v 6.30 h

Přijďte!

 

 • ČKA – pobočka Praha 6 vás ve středu 29.11. v 19.30 zve na přednášku novinářky a humanitární pracovnice Petry Procházkové na téma Rozumět Rusku, rozumět Ukrajině.
 • V pátek 1.prosince odpadne výuka náboženství skupinky nejmladších dětí vedené Štěpánkou Ryšavou. Ostatní skupiny budou mít výuku jako obvykle.
 • Na první adventní neděli 3.prosince si přineste adventní věnce – při mši svaté je požehnáme.
 • Druhá zkouška sboru na adventní roráty bude v neděli 3.12. v 19 hodin
 • Boží příchody a naše útěky – tak se jmenuje adventní meditace o Božím pozvání k blízkosti, na kterou vás zveme ve středu 6. prosince. Koná se od 18 do 20 hodin zde v kostele. Po úvodním slovu o. Zdíka bude příležitost ke společné reflexi a svátosti smířeni. Zakončíme adorací v kapli.
 • Na konci církevního roku duchovní správa ústy otce Christiana děkuje všem, kteří/které se aktivně zapojují do služeb našemu společenství. Protože jmenovitý výčet by pro tuto vývěsku byl dlouhý (při mši zazněl, možno vyslechnout na záznamu na YouTube), zmiňujeme pouze funkce a služby:

lektoři náboženství, varhaníci, zpěváci, lektoři, akolyté, kostelníci, květinářky, webmaster a facebook, programy pro školy, pastorační a ekonomická rada, vedoucí kanceláře, pokladníci, vedoucí rytířů a indiánek, ministranti. Ačkoliv většinou uvedeno v mužském rodě, ve všech těchto službách působí i naše milé dívky a ženy. Jednomu každému a jedné každé bude ještě poděkováno osobně.

zpracoval Vít Grec

V pátek 24. listopadu ve 20 hodin bude opět pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan. Zveme všechny stálé účastníky, ale i všechny vás, kdo byste se chtěli modlit a rozjímat v tichu, ale také se třeba naučit nějakou novou píseň.

V neděli 26. listopadu a 3. prosince vždy v 19 hodin bude nácvik na adventní rorátní zpěvy, které pak zaznějí při mši v neděli 10. prosince.

Karmelitánské knihkupectví oznamuje, že prodejna u sv. Vojtěcha bude otevřena první tři adventní neděle vždy od 10.30 do 11.30 a zve vás tímto k nákupu hodnotných vánočních dárků.

V neděli 3. prosince od 17hodin proběhne příprava – instalace rekvizit adventního programu pro základní školy. Zveme všechny kdo by se chtěli k této aktivitě přidat a stát se členy týmu, ať už jako technická podpora nebo jako moderátoři, aby se přihlásili Vojtěchu Jirsovi (vojtech(zavináč)jirsa-architekti.cz). Máme přihlášeno již 11 tříd, takže prosíme o modlitbu jak za školáky a jejich učitelky, tak za realizační tým.

 

 • V pátek 20. října ve 20 hodin bude opět pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan. Zveme všechny stálé účastníky, ale i všechny vás, kdo byste se chtěli modlit a rozjímat v tichu, ale také se třeba naučit nějakou novou píseň.
 • Zveme příští neděli 22.října všechny ministrantky a ministranty a také všechny další, kteří by se do ministrování chtěli zapojit, na výlet . Půjdeme na Strahov, kde pro vás máme připraven bohatý program a hru. K dispozici bude i sportovní zázemí. V případě nepřízně počasí bude promítání filmu. Ukončení bude kolem 15.30 před Strahovským klášterem. Svačinu místo oběda a pití s sebou Bližší informace u Z. Peterky.
 • Rytíři se chystají na podzimní výpravu. Proběhne 16. – 19. listopadu, pojede se do Vrbatova Kostelce. Jsou zváni všichni kluci od 6 do 15 let. Další informace a přihlášky u vedoucích (J. Ibl, V. Rakovský)
 • Znovu zveme na farní výlet na Sázavu v sobotu 4. listopadu. Hlaste se u A. Vyskočilové nebo mailem na vojtech.ds@volny.cz.
 • Zveme vás na 23. Svatovojtěšský ples v sobotu 20. ledna 2024, který pořádáme ve spolupráci se sborem CČE v Dejvicích. Lístky v ceně 400 Kč (nezdražujeme) můžete koupit u V.Grece, P. Nováka a K. Kufové. Také je možno si je přijít koupit do farní kanceláře po předchozí dohodě přes mail vojtech.ds@volny.cz.

publikoval Vít Grec