Ohlášky

Ohlášky

OHLÁŠKY neděle 21.4.2024

Dopis určený otci arcibiskupovi minulou neděli podepsalo více než 150 našich farníků. František Vyskočil informoval o doručení dopisu do rukou generálního sekretáře ČBK, který dopis předal otci Graubnerovi. Z médií již víme, že iniciativa měla smysl, ČBK se ve svém prohlášení od akce v Arcibiskupském paláci distancovala. . Pozvání otce Christiana k návštěvě našeho společenství otec

Ohlášky

OHLÁŠKY neděle 21.4.2024

Aukce uměleckých předmětů vynesla krásných 403 900 Kč, které budou odeslány na konto Paměti národa jako dar na pořízení výbavy sanitek pro Ukrajinu. Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět. Přejeme otci Christianovi k 45. narozeninám vše nejlepší a hojnost Božího požehnání. Děkujeme za veškerou péči, kterou nám s láskou prokazuje. Rytíři a

Ohlášky

Program duchovní správy ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2024

Středa 20.03. 17:30 mše svatá 18:00 Postní duchovní obnova Květná (pašijová) neděle 24.03.  9:30 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem 15:00 Interaktivní křížová cesta ve Strahovském klášteře, po ní setkání Na pekle u kávy a koláčů                 Pondělí svatého týdne 25.03. 16:30 svátost smíření pro menší děti 17:30 mše

Ohlášky

Ohlášky neděle 11.2.2024

V pátek 16.2. ve 20.00 bude další pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan. Připomínáme i plánovaný týdenní pobyt v Taizé v srpnu určený pro mladé ve věku 15 – 35 let. Přihlásit se můžete přes QR kód na letáčku na nástěnce v kostele. Bližší informace získáte u Martiny Tesařové

Ohlášky

Ohlášky neděle 17.12.2023

V pátek 22.12. není výuka náboženství – platí pro všechny skupiny V pondělí 18.12. – bude příležitost ke sv. zpovědi pro děti (začátek v 16.30 společnou modlitbou) a pro mládež (od 18.00). Ve středu 20.12. pak příležitost ke sv. zpovědi pro všechny ostatní zájemce.  Rozpis bohoslužeb o Vánocích 2023 a v době vánoční je vyvěšen

Přejít nahoru