Ohlášky neděle 26.05.2024

  • Do svého finále se blíží příprava adeptů přijetí svátosti biřmování. Příští neděli 2.6. mezi nás přijde pan biskup Wasserbauer a svátost kandidátům udělí. Prosíme vás o modlitbu za dary Ducha svatého pro biřmovance, i ty kdo je na cestě ke svátosti provázejí a v neposlední řadě i pro udělovatele svátosti.
  • Po biřmovaní pak bude agapé s biřmovanci připravené jejich rodinami., na které jste všichni zváni. Přípravu pohoštění koordinuje Andrea Vyskočilová.
  • Jak již bylo ohlášeno, 29.9. proběhne u nás v kostele návštěva otce arcibiskupa. Bude sloužit mši svatou a po ní bude beseda s možností položit mu otázky. Pastorační rada se domnívá, že v současnosti je v církvi řada vážných témat, u kterých bylo dobré znát názor našeho arcipastýře. Návštěvu chceme připravit dobře a tak, aby témata k diskusi nebyla povrchní. Proto vás všechny vyzýváme, abyste se zamysleli nad možnými tématy nebo okruhy otázek, které bychom otci arcibiskupovi položili. Po mši v neděli 2.6. pak bude možnost vaše podněty zapsat na archy, které budou k dispozici v kostele. Pastorační rada pak podněty shromáždí, probere a připraví tři až čtyři otázky, které budou při diskusi předloženy.
  • Na uplynulý víkend 24 -26.5. papež vyhlásil Dny dětí. V souvislosti s tím duchovní správa děkuje všem, kdo se jakkoliv na práci s dětmi, mládeží a rodinami v našem kostele podílejí. Pro příští školní rok hledáme další vyučující náboženství. Zveme všechny, kdo o možnosti zapojit se do výuky uvažují, aby se přihlásili otci Zdíkovi nebo Christianovi. Nemusíte mít obavy, že vše bude jen na vás. Chceme výuku organizovat v týmech, kde budou vypomáhat i mentorovat oba kněží.

zpracoval Vít Grec

Přejít nahoru