Ohlášky neděle 09.06.2024

  • Vyzýváme lektory a lektorky, aby se zapsali ke službě během prázdnin a v období po nich do jim známé on line tabulky. Pokud by kdokoliv další měl chuť a zájem se do této služby zapojit, kontaktujte prosím Martina Janečka
  • Znovu připomínáme farní výlet do Milevska, který bude 12. října. Detaily blíže k datu výletu.
  • Prosíme biřmovance, aby si v kanceláři vyzvedli potvrzení o biřmování a knížku.  
  • Na výzvu k hledání dalších vyučujících náboženství pro děti již zareagovaly dvě osoby. Moc děkujeme a zároveň povzbuzujeme další k tomu, aby se do týmu přihlásili/y a rozšířili tak řady vyučujících. Poměrně početné skupiny menších dětí se vždy lépe a kvalitněji zvládnou s více vyučujícími.
  • V pátek 14.6. bude poslední výuka náboženství před prázdninami. Sejdeme se v kostele a půjdeme na zmrzlinu. Zveme i ty děti, které během roku na náboženství nechodily.
  • Mše svaté ve všední den skončí ve středu 26.6. a po dobu prázdnin budou jen mše v neděli.
Přejít nahoru