Ohlášky neděle 02.06.2024

  • Poznamenejte si do kalendáře: 12.10.24 se uskuteční farní výlet do Milevska, podrobnosti budou sděleny blíže l termínu.
  • Zveme všechny děti od 6 do 15 let na 2. letní tábor Indiánek a Rytířů. Uskuteční se na faře v Brtnici u Jihlavy od 19. do 28. srpna. Přihlášky a veškeré informace jsou u vedoucích oddílů.
  • Biřmovanci i jejich rodiče děkují všem, kdo se podíleli na přípravě k přijetí svátosti, zejména otcům Christianovi a Zdíkovi.
  • Připomínáme, že na letní cestu mládeže do komunity Taizé ve Francii od 3. do 11.8. jsou ještě volná poslední místa. Přihlášky přes QR kód na plakátku v kostele nebo u Martiny Hoškové a Tesařové.

Přejít nahoru