OHLÁŠKY neděle 21.4.2024

  • Dopis určený otci arcibiskupovi minulou neděli podepsalo více než 150 našich farníků. František Vyskočil informoval o doručení dopisu do rukou generálního sekretáře ČBK, který dopis předal otci Graubnerovi. Z médií již víme, že iniciativa měla smysl, ČBK se ve svém prohlášení od akce v Arcibiskupském paláci distancovala. .
  • Pozvání otce Christiana k návštěvě našeho společenství otec arcibiskup přijal. Zapište si do kalendářů neděli 29.9.
  • Sestry karmelitky z kláštera v Drastech prosí o pomoc při dokončovacích pracích jejich kláštera. Otec Zdík domluvil brigádu se svými přáteli z brigády rychlého nasazení. Pokud se i vy chcete přidat a vytvořit naši vlastní brigádu rychlého nasazení nebo se zúčastnit individuálně, ozvěte se prosím našim paterům.
  • Příští neděli 5.5. po mši svaté začne příprava na první svaté přijímání těch dětí, které absolvovaly přípravu na první přijetí svátosti smíření.

zpracoval Vít Grec

Přejít nahoru