Filmový a diskusní večer ČKA – The Letter

Srdečně vás jménem České křesťanské akademie zveme na promítání filmu

THE LETTER

s následnou diskusí.

Našimi vzácnými hosty budou

Romana Jungwirth Březovská a Arne Springorum

Film The Letter

s papežem Františkem přináší poselství enyckliky Laudato si´. Protagonisty jsou domorodec z Amazonie, uprchlík ze Senegalu, mladá indická aktivistka a dva američtí vědci. Jedná se o často nevyslyšené hlasy v kritických otázkách změny klimatu.

Romana Jungwirth Březovská

pracuje v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a je analytičkou Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky, kde se zaměřuje na problematiku změny klimatu v širších souvislostech, především s důrazem na globální klimatická vyjednávání a klimatickou bezpečnost. Vystudovala obor Mezinárodní vztahy na UK v Praze a obor International Public Management na Sciences Po v Paříži. Zastupovala ČR na mezinárodních klimatických jednáních zaměřených zejména na adaptaci na dopady změny klimatu.

Arne Springorum

tatínek 4 dětí, kvaker, profesně geolog a poradce na energetickou účinnost v průmyslu, pochopil kolem roku 2018, že kariéra v oblasti úspor energie nestačí na odvrácení klimatické katastrofy a vydal se na cestu občanského odporu a aktivismu. Cesta ho vedla k pouličním blokádám, proslulým pochodům pro 30 po Pražské magistrále, až po krátkodobé vazební pobyty ve vězení.

Jak se s klimatickou krizí vypořádat? Jak veřejnou debatu směřovat, aby nebyla tak vyhrocená?

Těšíme se na vás a vaše otázky ve středu 22. 5. 2024 v 18.30 u nás v kostele sv. Vojtěcha.

Přejít nahoru