Již příští neděli 7.4. po mši proběhne velká benefiční aukce uměleckých děl a jiných cenných předmětů, jejímž výtěžkem přispějeme na nákup a vybavení frontových sanitek pro Ukrajinu. 

Abyste věděli, na co se máte těšit, a mohli si  případně ještě nastřádat nějaké penízky, kdyby v rozbitém prasátku  nebylo dost, prohlédněte si aukční katalog.

Petr Šoltys

 

Ve dnech 19.–21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mladých ve věku od 18 do 35 let. Toto setkání, které připravují mladí lidé z Prahy společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici ekumenických setkání Dny důvěry, které se konaly v různých městech Česka. Od roku 2007, kde se konalo první takové setkání ve Zlíně, se v pořadatelství vystřídala také města Brno, Olomouc, České Budějovice, Praha a Ostrava, z nichž v některých setkání proběhlo opakovaně.

Připravované setkání v Praze dostalo název „Ty znáš můj neklid“ (Žalm 139, 23). Tohoto tématu se bude týkat i program setkání, který bude sestávat z biblických úvodů, sdílení ve skupinkách, workshopů a modliteb se zpěvy z Taizé. Účastníci budou ubytováni u místních obyvatel. Všechny modlitby a většina dalších částí programu se budou konat v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1. Na setkání zveme mladé lidi ve věku od 18 do 35 let nejen z Česka, ale i z okolních zemí.

Hledáme zpěváky a hráče na hudební nástroje, kteří by byli ochotni pomoct při společných modlitbách. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na e-mailu taize.praha gmail.com.

Kromě toho také hledáme lidi ochotné ubytovat mimopražské účastníky setkání – již nyní jich je přihlášeno více než 100. Se svou nabídkou se můžete obrátit na výše uvedený mail.

Podrobnější informace o setkání najdete na stránkách komunity v Taizé, které se budou průběžně aktualizovat dalšími informacemi. 

Martina Hošková 

O průběhu vikariátního setkání farností a a výstupech z něj jsme vás zde informovali 13.2. Nyní se k němu ještě vracíme přehledem inspirací z jiných farností, který jsme dostali od našeho pana vikáře. 

seznam aktivit je k nahlédnutí zde 

Je zajímavé nahlédnout  pod pokličku aktivit druhých a inspirovat se jimi. Jenom bych podotkl, že takové programy pro školy, jaké máme my díky nadšení Vojty Jirsy a jeho týmu, tam nikde nevidím. Pokud byste se i vy chtěli tímto nadšením nakazit, přidejte se. Třeba v neděli 3.3. v podvečer od 17.30 na pracovní schůzce v kostele 

Vít Grec

Navazujeme tímto textem na téma, které otevřel otec Christian v ohláškách minulé neděle a které, myslime si, stojí za obšírnější zminku. 

– Své zástupce vyslala většina farností našeho vikariátu, první hodina setkání byla věnovaná prezentacím toho, co farnosti ze své činnosti považují za inspirativní pro ostatní.

– Podle příspěvků je ve většině zúčastněných farností skupina aktivních laiků, kteří organizují různé programy. Většina z prezentovaných byla zaměřená spíše na vlastní život existujících společenství.
– Z několika aktivit zaměřených i mimo brány far a kostelů mě zaujalo například společenství od sv. Gotharda se stále pokračujícími modlitbami za země světa, karmelitky ze Zbraslavi s celoročními nabídkami pro školy k návštěvám kláštera, Exodus na Barrandově a humanitární činnost farnosti v Řepích.
– Po prezentacích farností se ujal slova otec arcibiskup, poděkoval přítomným za jejich nasazení a pro letošní rok vyhlásil jako prioritu děti a mládež.
– Bohužel jeho nápady nebo příklady, jak s dětmi a mládeží pracovat moc nekorespondují s pražskou realitou roku 2024.
– Otec arcibiskup se zmínil také o finančních záležitostech, Praha prý v celostátním měřítku zaostává ve sbírkách na biblickou společnost apod., za což se prý stydí a na schůzích ČBK se červená.
– Následovaly dotazy a připomínky zúčastněných. Zazněla např. pochvala za pietu po střelbě na FFUK.
– Ohledně financí jsem vznesl připomínku, že se nám ve farnostech těžko přispívá, když s námi arcibiskupství nejedná rovně a transparentně. Na to přišla reakce – AP jedná transparentně, za případnou nesrozumitelnost mohou faráři, kteří nekomunikují všechny informace z Acta Curiae a další zdrojů. Reakce nebyla prosta emocí, stejně jako decentní ale přesto emotivní reakce jednoho z duchovních, která oponovala tomuto konstatování. 
– Po závěrečném požehnání jsme se rozešli k přítomným koláčům a hovorům s ostatními delegáty.
– Myslím, že by celkové atmosféře napříště prospěla i jednoduchá změna uspořádání sálu, aby otec arcibiskup neseděl za katedrou proti svému „žactvu“, ale seděli bychom spolu třeba kolem stolu nebo nějak jinak jako normální společenství.
Zapsal V. Jirsa

Milí rodiče,

i letos bude probíhat příprava dětí na první přijetí svátosti smíření a na přijetí eucharistie.

  • Příprava je určena dětem školou povinným – první stupeň a starším.
  • Setkání budou probíhat tradičně po nedělní mši sv. – skupina rodičů a skupina dětí zvlášť. Přípravu povede P.Zdík Jordánek. 
  • Příprava začíná – 25.2.24

Pokud máte zájem o tuto přípravu, napište nám co nejdříve na mail duchovní správy vojtech.ds@volny.cz jméno/jména dětí a kontakt na vás. Do předmětu mailu napište „přihláška na přípravu“.  

Za duchovní správu Vít Grec 

 

Milí štědří dárci, 

připravili jsme pro vás potvrzení o darech, které jste v roce 2023 poskytli našemu kostelu. 

Prosím vyzvedněte si je (zejména vy, kdo je potřebujete odevzdat v práci do 15.2.) tuto neděli 4.2. po mši v kanceláři. Další možnost máte ve středu přede mší v 17.30. 

Pokud chcete zaslat potvrzení v PDF mailem, napište mi na mail vojtech.ds@volny.cz a do předmětu dejte POTVRZENÍ  A VAŠE JMÉNO

s pozdravem Vít Grec 

Milí přátelé, 

zveme vás na pravidelnou modlitbu se zpěvy z Taizé, která se koná v pátek 19.1.24 ve 20 hodin na ochozu kostela u varhan. 

Také chceme pozvat všechny mladé ve věku 16 – 30 let na společnou cestu do Taizé v Burgundsku (Francie). Po úspěšném loňském zájezdu plánujeme vypravit autobus na týdenní pobyt od 3. do 11. srpna. Bližší informace budou později vyvěšeny v kostele a také je můžete získat u Martiny Tesařové a Martiny Hoškové. Vše o komunitě v Taizé a pobytu v ní můžete najít na stránkách https://www.taize.fr/cs

Těšíme se na vás

za organizátory Martina Tesařová

Kdy: sobota 10. 2. – neděle 18.2. 2024 (7 nocí)

Kde: Gsiesertal / Val Casies (obec Sankt Martin), Italie

Cena: ubytování v českém domě zhruba 28 €/osoba/noc – vícelůžkové pokoje, cesta autobusem (cca 3000 Kč), cena jídla na týden cca 1500 až 1800Kč.

Nejsme cestovka, platí se jen skutečné výdaje.

Aktivity: veškeré zimní sporty (sjezdové lyže/snowboard, běžky, sáňky, nebo i jen procházky na skvělém vzduchu)

Vážení přátelé,

již pošesté máme možnost se vydat za zimními sporty do Alp do pastoračního centra Velehrad, založeného kdysi kardinálem Josefem Beranem. Zájezd je vhodný pro sjezdové lyžaře, snowboardisty, sáňkaře, běžkaře i pěší.

Autobus pro dopravu k sjezdovce / běžkařské trase je k dispozici každý den, protože tam s námi zůstává. Strava je zajištěna formou polopenze (snídaně a vařené večeře), pro zájemce je k dispozici i obědový balíček. V centru je možnost účastnit se každodenních bohoslužeb, bezplatně si zapůjčit stolní hry a zahrát si šipky, ping-pong a stolní fotbálek (vše bezplatně).

V případě zájmu mě kontaktujte na email: sima@asu.cas.cz nebo také na telefonním čísle: +420 739 013 937

Na nezapomenutelný zážitek se těší Dr. Zdislav Šíma.

Vážení přátelé,
velice si vážím vašeho zájmu účastnit se na letošní Tříkrálové sbírce! Sraz koledníků bude ve středu 3. ledna 2023 v 16:00 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Předpokládaný konec cca v 19 hodin. Po koledě bude připraven teplý čaj a něco malého na svačinu. Všichni koledníci budou zařazeni do slosování o vstupenky do kina CineStar. 
 
Připojte se – vítáni jsou i dospělí! Každá koruna pomáhá! Hudební nástroje jsou vítány! 
 
Andrea Vyskočilová

Tradiční spaní dětí v kostele spojené s vyráběním vánoční výzdoby bude letos 16.12. od 18. hodin.

S sebou:

jídlo na večeři a snídani,

tekutiny netřeba – uvaříme čaj, šťávu a ke snídani i kakao. Teplé oblečení a takové, co mohou děti umazat barvou.

Spacák, polštářek, plyšáka a kartáček na zuby.

V kostele je v noci zima, pyžamo nedoporučuji.

Vyzvednout si děti můžete před nedělní mší, či po ní.

Kontakt pro případné dotazy: 606 424 711

Těšíme se na všechny!

vedoucí Rytířů a Indiánek a Katka Janečková