Nezařazené

Nezařazené

Indiánky jdou na výlet!

Milí rodiče, 8.5. půjdeme s Indiánkami na celodenní výlet na hrad Tetín. Zvané jsou všechny holky od 6 do 15 let. Pokud byste měli zájem, prosím napište nám na náš indiánský email, abychom věděly, kolik dětí můžeme čekat 🙂 : indianky.vojtech@gmail.com. Za Indiánky, Johana B.    

Nezařazené

Chystáme aukci na pomoc Ukrajině!

Milí přátelé,  do Květné neděle můžete přispět hodnotnými předměty do naší aukce – například obrazy, sochami, lístky do Žižkovského divadla Járy Cimrmana, lahvemi Châteauneuf-du-Pape, seskoky padákem nebo čímkoli, co by mohlo mít vyvolávací cenu alespoň 1000 Kč. Poté připravíme aukční katalog a 7.4. po mši proběhne aukce, jejíž výtěžek půjde v plné výši organizaci Paměť národa na

Nezařazené

Díky desateru

Milí přátelé, trochu se zpožděním – za to se omlouváme, protože kybernetický útok na náš web byl trochu více než banální a museli jsme leccos napravit – vám přinášíme text písničky Díky desateru, kterou nás všechny pobavil otec Christian v nedělním kázání.  Kdo by si ji chtěl zazpívat, může si ji pustit z Youtube zde

Nezařazené

Kybernetický útok na náš web

Milí odběratelé, dnes byl náš web napadnut, v důsledku čehož byly vytvořeny 3 nežádoucí příspěvky. Jako automatické upozornění tak přišlo všem, kteří náš web odebíráte, upozornění propagující projekty, které s naším webem nemají nic společného. Útok je nyní zastaven a další takové příspěvky by neměly následovat. Omlouváme se za spam.  

Nezařazené

Postní výzva svatovojtěšská

Milí bratři a sestry, vstupujeme do 40denní přípravy na Velikonoce – oslavy Kristova zmrtvýchvstání. Tento čas je příležitostí a měly by jej provázet změny – hledání nových cest, objevování nových pohledů na vztahy – k blízkým i ke světu, nové přístupy k životu… „Hle, tvořím vše nové…!“ (Zj 21, 1) Přeji nám všem tvůrčí uchopení

Nezařazené

Poselství papeže Františka k době postní

Přes poušť nás Bůh vede ke svobodě, tak začíná poselství našeho papeže vydané pro letošní postní dobu. A dále pokračuje: když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid dobře

Přejít nahoru