Postní výzva svatovojtěšská

Milí bratři a sestry,

vstupujeme do 40denní přípravy na Velikonoce – oslavy Kristova zmrtvýchvstání. Tento čas je příležitostí a měly by jej provázet změny – hledání nových cest, objevování nových pohledů na vztahy – k blízkým i ke světu, nové přístupy k životu… „Hle, tvořím vše nové…!“ (Zj 21, 1)

Přeji nám všem tvůrčí uchopení této příležitosti – tak abychom otevřeli cestu Pánovu evangeliu, i dnes tak aktuálnímu – novému, plnému naděje. Aby naše obnova křtu o Velikonoční vigilii deklarovala, že naše srdce jsou nově obmyta Ježíšovou slitovností, něhou – že nejsou ničím a nikým blokována.

K této nové cestě – novému pohledu se připojuje i Vojtěch Jirsa, který nabízí svůj propočet k postní výzvě. Sám svůj příspěvek komentuje – „Není to nic světoborného, v měřítcích obrovského konfliktu jde o účinek velmi subtilní, ale podle mě to stojí za to zkusit.“

Přijměte jej jako inspiraci…

S přáním požehnané postní doby

P. Christian

Milé sestry, milí bratři.

Blíží se postní doba a druhé výročí ruského vpádu na Ukrajinu a zahájení krvavé války s desítkami, možná už stovkami tisíc obětí. Promýšlím tedy, jestli by letošní půst zároveň s naším odpíráním mohl také odepřít agresorovi alespoň část prostředků na vedení války. Ruská ekonomika je zhruba z poloviny závislá na vývozu ropy a zemního plynu. Naše země bohužel začala v listopadu, prosinci a lednu plyn z Ruska opět ve velkém nakupovat, zároveň stále platí, že Rusko je náš největší dodavatel ropy. Pokud nechceme, aby Rusko vyrábělo a nakupovalo zbraně ve stávajícím tempu, je jednou z cest, jak toho dosáhnout, snížit jeho příjmy z ropy a zemního plynu. Zkusil jsem velmi hrubě propočítat, co pro to můžeme udělat v našem každodenním provozu, a vyšlo mi, že milion lidí (tedy každý desátý Čech) by při snížení teploty vytápění o (další) 1°C, odepření si teplé sprchy a ušetření 10 km denně autem zajistil Ukrajině jeden den klidu na frontě, protože bychom Rusku neposlali peníze na 7-10.000 dělostřeleckých nábojů, které denně ruští okupanti vystřelí.

Vstupní data jsem použil následující:

Cena 1 dělostřeleckého náboje = 9.100,- Kč

Cena 1 barelu ropy aktuálně = 80 USD

Cena 1 MMBTu aktuálně plynu = 2 USD

Spotřeba tepla na ohřátí vody pro 5 minut trvající sprchu = 1,63 kWh

Úspora při snížení teploty vytápění o 1°C u průměrného rodinného domu po dobu 40 dní = cca 180 kWh

Spotřeba benzinu při jízdě osobním autem 8l / 100 km

Se srdečným pozdravem
Vojtěch Jirsa

Přejít nahoru