Poselství papeže Františka k době postní

Přes poušť nás Bůh vede ke svobodě, tak začíná poselství našeho papeže vydané pro letošní postní dobu. A dále pokračuje: když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid dobře ví, o jakém vyvedení Bůh mluví. Zkušenost otroctví je stále vtištěná do jeho těla. Desatero přikázání dostávají na poušti jako cestu ke svobodě…

Celý text poselství si můžete přečíst ZDE

přejeme vám inspirativní čtení

Vít Grec

Přejít nahoru