Ohlášky neděle 11.2.2024

  • V pátek 16.2. ve 20.00 bude další pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan.
  • Připomínáme i plánovaný týdenní pobyt v Taizé v srpnu určený pro mladé ve věku 15 – 35 let. Přihlásit se můžete přes QR kód na letáčku na nástěnce v kostele. Bližší informace získáte u Martiny Tesařové nebo Martiny Hoškové.
  • Česká křesťanská akademie, pobočka Praha 6 vás zve na přednášku s postní tematikou – Indrė Kuliešiūtė (Litva) – Tři Marie, aneb údiv žen u hrobu. Téma autorka zpracovává jako doktorandskou práci na KTF UK a zabývá se zobrazením údivu žen u hrobu Vzkříšeného ve výtvarném umění, pašijových hrách a jiných výtvarných projevech. Přednáška se koná ve středu 21. února v 19.30 hodin. Pozvěte i svoje přátele a známe.
  • Od 16.2. proběhne víkendovka s biřmovanci v klášteře v Poličanech- prosíme vás o modlitbu za ně.
  • Postní pátky s reflexí filmů s duchovní tématikou proběhnou v termínech – 23.2., 1.3., 8.3., 22.3. vždy od 18:30. První reflexe se bude týkat filmu Wit s Emmou Thompson, o který jsme zavadili již při adventní rekolekci. Scénář tohoto hlubokého existenciálního filmu napsaný podle stejnojmenné divadelní hry získal v roce 1999 Pulitzerovu cenu v kategorii drama. Těšíme se na vás, přijďte v hojném počtu.
  • První setkání v rámci přípravy na první přijetí svátosti smíření proběhne v neděli 25.2. po mši svaté. Zájemci se moho stále hlásit přes mail duchovní správy (vojtech.ds@volny.cz). Bližší informace u P. Zdíka a P. Christiana
  • S předstihem avizujeme postní duchovní obnovu, která proběhne v podobném formátu jako v adventu. Bude se konat ve středu 20.3. od 18.00 hodin (do cca 20.00 h). Téma je „Boží dar písně nám pomáhá z tísně“ duchovní slovo pronese evangelický duchovní Pavel Ruml. Následovat bude možnost skupinové reflexe, adorace a přijetí svátosti smíření – přítomni budou opět dva zpovědníci ze strahovského kláštera.
  • P. Christian informoval o druhém setkání farností našeho vikariátu s p. arcibiskupem, které se konalo 8.2. Tématem bylo referovat o tom, čeho farnosti ve svém rozvoji od setkání před rokem dosáhly, a v čem se jim podařilo přesáhnout ven do veřejného prostoru. Ústy Vojtěcha Jirsy jsme referovali o úspěšných vánočních a velikonočních programech pro školy. Vzbudilo to zájem řady společenství o tento projekt. I příspěvky dalších farností pro nás mohou být inspirací.

Jedno zajímavé téma je „samonosná farnost“ , jejíž obrysy se celkem zdařile rýsují i u nás. Proto P. Christian vyzývá opravdu každého člena našeho společenství: „Pokud vnímáme jakýkoliv potenciál ve svém životě, měli bychom ho dát do služby. Je to možná vdovin haléř, to jest co je často z nedostatku – času, sil, všech různých dalších angažovaností – může mít a má evangelijní rozměr a přináší to nečekané výnosy. K tomu vás chci pozvat a věřím, že naše společenství se stane místem, kde kvete Boží obdarování.“ 

zpracoval Vít Grec