• mše ve všední dny začínají v pondělí 11.9.
 • výuka náboženství začíná v pátek 22.9., více informací na stránce Náboženství, kde je také přihláška ke stažení
 • začalo setkávání mládeže 13 – 18 let – pravidelně v po od 18.30 
 • zájemci o přípravu na svátost biřmování se mohou přihlásit písemně na mail otce Christiana christian.p(zavináč)centrum.cz; schůzky budou pravidelně v neděli v 17.30; termín biřmování  květen 2024
 • prosíme lektory a zpěváky, aby se přihlásli ke službám a zapsali se do tabulky služeb nejlépe až do konce roku. Zároveň vybízíme zájemce o službu lektora, aby se přihlásili Martinu Janečkovi.
 • příští neděli 17.9. vás zveme k účasti na akci Do kostela na kole ( Pořádá ekologická sekce ČKA a další) nebo jinými slovy do „do kostela jinak než autem“. Vyjádříte tak svůj vztah k životnímu prostředí a upevníte svoji fyzickou zdatnost. 
 • Začínají zkoušky Katedrálního dětského sboru – oddělení sv. Vojtěch. Malé zpěvačky a zpěváci se scházejí vždy v pondělí v 16 hodin u klavíru v dětské lodi. Zájemce zveme na náslechové hodiny, které budou první dva týdny.
 • V pátek 15.9. ve 20 hodin bude na ochozu u varhan modlitba se zpěvy z Taizé. Srdečně vás zveme.

publikoval Vít Grec

 • Příští neděli  3.9. přivítáme nového kněze našeho společenství – P. Zdíka Jordánka O.Praem, který byl ustanoven výpomocným duchovním pro naši duchovní správu
 • Na závěr mše sv. příští týden bude žehnání do nového školního roku – kdo ze školáků chce, může si přinést školní tašku či jiné předměty k žehnání do nového školního roku.
 • Pravidelné mše svaté ve všední den začnou v pondělí 11.9.
 • V neděli 20.8. jsme se rozloučili s P. Janem. Jako farní společenství mu chceme poděkovat i darem. Protože je nadšeným pilotem motorového letadla, chceme mu přispět na letové hodiny. Proto bude následujících několik nedělí pokračovat sbírka na tento účel. 

Vít Grec

Zveme vás na poslední předprázdninovou modlitbu u kříže se zpěvy z Taizé.

Sejdeme se v pátek 16.6. ve 20 hodin v kostele na ochozu u varhan.

-vgr-

Pořad bohoslužeb v nadcházejícím týdnu je jako normálně – mše svatá v pondělí a ve středu v 17.30, v úterý ve 12 h fakultní mše svatá zde  v kostele

21 dubna  v pátek bude ve 20 h modlitba Taize
22 dubna v 10 h v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude slavnostní eucharistie na oslavu 1050 let Pražského biskupstvi
22 dubna sobota 14 h kurz lektorů zde v kostele. Jsou zváni všichni aktivní i potenciální lektoři
5 – 8 května  proběhne vvýprava indiánek na faru v Dražicích u Tábora. Zveme všechna děvčata od 6 do 16 let. Informace u Julie Tesařové a Josefiny Vopařilové. 

13 května  bude brigáda v Drastech na stavbě kláštera sester karmelitek. Je to výborná příležitost jim pomoci a přitom poznat další lidi z našeho společenství – bližší informace budo včas sděleny. organizuje Marie Kubíková
28 května odpoledne bude výlet (nejenom) rodin na Levý Hradec  Bližší informace Marie Kubíková

připravil Vít Grec

 

Květná (pašijová) neděle 2. 4. 

9:30    mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem

17:00 koncert orchestru VŠCHT – Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi 

Pondělí svatého týdne 3. 4.      

16:15 svátost smíření pro menší děti

17:30 mše sv.

od 18:00 svátost smíření

Středa Svatého týdne 5 4.        

17:30 mše sv.

od 18:00 svátost smíření

Zelený čtvrtek 6. 4.                       

19:00 Večerní mše sv. na památku večeře Páně, poté  adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek 7. 4.                            

15:00 Památka umučení Páně, pak tichá modlitba u Božího hrobu

Bílá sobota 8. 4.                             

9:30 Ranní chvály u Božího hrobu

 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

sobota 8. 4.    20:30 Velikonoční vigilie

neděle 9. 4.     9:30  Hod Boží velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů

Pondělí velikonoční 10. 4.               

9:30 mše sv.

celý program si můžete stáhnout z tohoto odkazu

Zveme vás na pravidelnou modlitbu se zpěvy z Taizé v pátek 17.3. ve 20 hodin. Tentokrát plynule navážeme na postní setkání nad texty z proroka Izajáše s P. Jaroslavem Brožem, které bude od 19 hodin. 

Těšíme se na vás 

Vít Grec

Od neděle 19. 2. 2023 bude probíhat příprava dětí na svátost smíření, po nedělní bohoslužbě v prostorách kostela. Formace je koncipována pro celou rodinu, děti a rodiče v oddělených skupinách.

Další termíny jsou: 26/2; 5/3; 26/3; zpověď dětí bude v pátek 31/3 v 16.30 po náboženství.

 

Těšíme se na spolupráci! p. Jan Kotas a Kateřina Janečková

Milí dárci, 

připravili jsme pro vás potvrzení o darech poskytnutých duchovní správě v roce 2022. Můžete si je vyzvednout ve farní kanceláři v sakristii v neděli po mši svaté. 

Zároveň prosím dárce, kteří nám nesdělili potřebné osobní údaje (adresa, datum narození) nutné pro vystavení potvrzení, aby tak učinili, pokud chtějí potvrzení vystavit, mailem na vojtech.ds(zavináč)volny.cz.  

Vít Grec