Milí bratři a sestry,

nedělí 29. 11. vstoupíme do radostného adventního očekávání.

Bohoslužby se budou konat podobně jako minulou neděli: mše svatá bude v 8:30, v 9:30 a v 10:30 v hlavní lodi kostela. Vedle toho bude celé dopoledne kostel otevřený, s možností osobní modlitby a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Požehnání a rozsvícení adventních věnců proběhne při každé boholsužbě a bude možné také individuálně kdykoliv v průběhu dopoledne.

V souladu s vládními opatřeními se zvyšuje počet účastníků na každé bohoslužbě na 20 osob. Protože lidé žijící ve společné domácnosti se pro tyto účely považují za jednu osobu, prosím, abyste se v případě účasti rodin zapisovali jen do jednoho řádku např. takto: Novákovi 5x). Na bohoslužby se, prosím, zapisujte na tomto odkazu.

Po zkušenostech z minulé neděle měníme poněkud využití prostorů našeho kostela: 1) eucharistie se bude slavit vždy v hlavní lodi, 2) boční kaple sv. Vojtěcha bude k dispozici pro osobní modlitbu, individuální přijetí svatého přijímání a požehnání adventního věnce, 3) ve zpovědní místnosti u vchodu bude k dipozici kněz pro slavení svátosti smíření.

Jsme k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

Modlíme se za vás všechny a vyprošujeme požehnaný advent!

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření z 22. 10. 2020 (viz www.vlada.cz) je do odvolání upraven provoz našeho kostela takto:

 • Nemohou se konat veřejná setkání a programy duchovní správy.
 • Nekonají se běžné veřejné bohoslužby – mohou zde však proběhnout svatby a pohřby (do 10 účastníků).
 • V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 17:00 – 18:30) je kostel sv. Vojtěcha OTEVŘEN k osobní modlitbě, k individuálnímu kontaktu s knězem a k přijetí svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných.
 • Setkání s knězem mohou probíhat jen jednotlivě – je pro ně vyčleněna boční kaple sv. Vojtěcha a zpovědní místnost u vchodu.
 • Při individuální návštěvě kostela je třeba zachovávat obecná pravidla, která platí na veřejnosti: použít roušku, dezinfikovat si ruce, zachovat odstup alespoň 2 m od dalších osob, vydat se do kostela ve skupině mohou nejvýše 2 osoby – omezení počtu shromážděných osob se však nevztahuje na rodiny a členy společné domácnosti – ti se považují dohromady vždy za 1 účastníka.
 • Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je i nyní možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).
 • Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz
 • Přenosy bohoslužeb je možné sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

Myslíme na vás všechny v modlitbě a přejeme vám požehnanou Boží neděli!

Vaši P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Zítra, o slavnosti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, jsou v katedrále mše svaté v 7:00, 8:30, 10:00 a v 18:00 hod. Poutní mše svatá ve Staré Boleslavi je v 10:00 hod. V našem kostele mše svatá v pondělí nebude.
Pravidelná mše sv. zde bude ve středu v 17:30 hod. a pak v neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Zveme vás opět na pravidelnou modlitbu se zpěvy z Taizé v pátek 18.9.2020 ve 20 hodin. Protože opět platí zpřísněná hygienická opatření kvůli koronaviru, uskuteční se modlitba v hlavní lodi kostela před oltářem. Je nutno dodržet doporučené rozestupy a po celou dobu modlitby mít ústa a nos chráněny rouškou a před vstupem si vydezinfikovat ruce. Těšíme se na vás i v těchto těžších okolnostech. Je proč a za co se modlit. 

Milé sestry, milí bratři,

od neděle 14.6. přecházíme na režim letního provozu duchovní správy. To znamená, že:

 • do září nebudou mše svaté ve všední den.
 • mše svatá bude v neděli v 9:30 – před ní příležitost ke svátosti smíření
 • skončila výuka náboženství 
 • ostatní programy budou podle oznámení jejich organizátorů

Těšíme se na setkání s vámi a těm, kdo přišli v pondělí 15. na mši, která nebyla, se omlouváme

P.Jan a P. Christian

 

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k dalšímu uvolnění vládních protiepidemických opatření, které vstoupilo v platnost v pondělí 8. června,  budeme od neděle 14. června 2020 slavit nedělní eucharistii u sv. Vojtěcha znovu všichni společně, a to v obvyklém čase od 9:30. V 11:00 už tedy další mše svatá nebude.

Nově již není třeba přihlašovat se na našich webových stránkách, rozestupy se i nadále musí zachovávat. Nadále však trvá povinnost používat roušky a dezinfekci.

Těšíme se na plnou obnovu našeho společného života, vaši P. Jan a P. Christian

Pondělí 25. 5.    17:30 mše svatá a svátost smíření

                            19:00 setkání mladých

 

Středa 27. 5.      17:30 mše svatá a svátost smíření

 

Pátek 29. 5.        15:30 výuka náboženství

 

Sobota 30. 5.     20:30 svatodušní vigilie (mše svatá)

 

Neděle 31. 5.     Slavnost Seslání Ducha Svatého – přihlašování na mše zde

                             9:30 mše svatá

                            11:00 mše svatá

                            12:00 příprava dětí na první přijetí svátosti smíření

                            19:00 setkání vysokoškoláků

V rámci rozvolňování opatření proběhnou v našem kostele v následujícím týdnu tyto akce:

 

Středa 20.5. v 19.30 Dej hlas slovu – setkání nad Písmem

Čtvrtek 21.5. v 17.30 mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně 

Pátek 22.5. v 15.30 bude vyučování náboženství. Děti které přijdou donesou rodiči podepsanou bezinfekčnost. Formulář ke stažení zde

Neděle 24.5 mše svaté v 9:30 a 11 hodin. Pro účast je nutno se přihlásit zapsáním do tabulky zde. Po mši v 11 hodin bude pokračovat příprava detí na první přijetí svátosti smíření.

Milí bratři a sestry,

vzhledem k postupnému uvolňování ochranných vládních opatření upravujeme program nedělních bohoslužeb takto:

V neděli 17. 5. a v neděli 24. 5. budeme u sv. Vojtěcha slavit eucharistii v 9:00, v 10:00 a v 11:00. Na každou bohoslužbu může přijít 100 osob (prosíme o přihlášení prostřednictvím on-line tabulek zde). Je třeba zachovat ochrannou vzdálenost (cca 1,5 – 2 m mezi osobami) – k tomu využijeme vždy celý prostor kostela včetně ochozů. Před vstupem do kostelní lodi si, prosím, desinfikujte ruce a po celou dobu používejte roušku. Vyhněte se také shlukování na prostranství u kostela před bohoslužbou a po ní (na veřejnosti je možné se pohybovat ve skupině maximálně 10 osob!).

Bohoslužby ve všední dny (Po+St od 17:30) probíhají už jako obvykle, při zachování zmíněných ochranných opatření. Po mši svaté jsou kněží k dispozici ke svátosti smíření.

Jsme vám už k dispozici jako obvykle, neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na vás všechny a na obnovená setkání kolem Kristova stolu v našem kostele!

 

Požehnané dny, Vaši P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička