V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod..
Další program:
V pátek 21. 2. ve 20:00 hod modlitba Taize
Vzhledem k tomu, že v nadcházejících dvou týdnech jsou postupně v Praze prázdniny, nebude náboženství ani 21. 2. ani 28. 2. 2020 a také nebude schůzka rytířů a schůzka indiánek.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb v pondělí a ve středu budou mše svaté od 17:30 hod. a v neděli od 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření začne 1. 3. 2020 tj. v neděli po mši svaté. V jedné skupině se sejdou děti, ve druhé skupině jejich rodiče, aby jim byli kvalifikovanými průvodci. Děti můžete přihlásit v sakristii. Na 1. svaté přijímání pak bude příprava ve velikonoční době.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek.

V týdnu budou obvyklé mše svaté od 17:30 hod. v pondělí i ve středu a v neděli v 9:30 hod. Na neděli, který je před námi, připadá svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromice).
Mše svatá bude tedy zahájená žehnáním svící, které zde budou pro vás připraveny.

Vzhledem k tomu, že jsou v pátek 31. 1. 2020 pololetní prázdniny, nebude tentokrát ani náboženství ani schůzky indiánek a rytířů.

Zítra v pondělí nás zve Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví na Ekumenickou slavnost, která se bude konat zde v kostele sv. Vojtěcha od 18:00 hod. Mše sv. v 17:30 tedy v pondělí nebude.
Ve středu pak již pravidelná mše svatá v 17:30 hod. bude. Také v neděli bude mše svatá v 9:30 hod.
V pátek pak je v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 schůzka indiánek a rytířů.

V pondělí a ve středu bude obvyklá mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pondělí v 19:00 hod. se sejde farní pastorační rada.
V pátek od 15:30 hod. náboženství, od 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek a ve 20:00 hod modlitba Taizé.

AVIZO:
V pondělí 20. 1. 2020 v 18:00 hod. se zde bude konat ekumenická bohoslužba za účasti všech nejvyšších představitelů křesťanských církví. Z toho důvodu nebude v 17:30 hod. mše svastá.

V pondělí 30. 12. 2019 obvyklá mše v podvečer nebude.
V úterý 31. 12. 2019 je mše svatá ve 23:00 hod. na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o požehnání pro další rok.
Ve středu 1. 1. 2020 je mše svatá v 9:30 hod.
Příští neděli je pak mše sv. v 9:30 hod. Budeme slavit Slavnost Zjevení Páně, požehná se voda, kadidlo a křída. Pokud si přinesete vhodnou nádobu, budete si moci odnést vodu, křídu
a kadidlo samozřejmě také.
Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak páteční programy (náboženství, schůzky rytířů a indiánek) odpadají.

V pondělí bude mše svatá v 17:30 hod. a po ní příležitost ke svátosti smíření.

V úterý 24. 12. 2019 v 8:30 hod. rorátym, 9:00-11:00 hod. příležitost ke svátosti smíření, 16:00 hod. bohoslužba slova z Vigilie Narození Páně a ve 24:00 hod. půlnoční.

Ve středu 25. 12. 2019 v 9:30 hod. mše svatá ze Slavnosti Narození Páně a po ní bude žehnání vína.

Ve čtvrtek 26. 12. 2019 v 9:30 hod. mše svatá ze Svátku prvomučedníka svatého Štěpána.

V neděli 29. 12.. 2019 v 9:30 hod.  mše svatá ze Svátku svaté rodiny a požehnání rodinám.

V pondělí a ve středu je obvyklá mše svatá v 17:30 hod. V pátek 20. 12. ráno v 6:30 hod. budou v našem kostele roráty. Příští neděli pak je obvyklá mše svatá v 9:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:
Pondělí 16. 12. 2019 od 17:00 pro děti do 10 let a potom i po mši svaté v 18:00 hod.
Středa 18. 12. 2019 od 18:00 hod.
Neděle 22. 12. 2019 od 8:45 do 9:15 hod.

Další program:
Dnes v neděli v 19:00 hod společenství vysokoškoláků
Pátek od 15:30 hod. náboženství, od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek a večer od 20:00 hod. modlitba Taize.

V týdnu budou mše svaté v obvyklém pořádku. Pondělí a středa mše v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.

Další program
Dnes v 19:00 hod. společenství vysokoškoláků.
V pátek 15:30 hod. náboženství, 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Ještě dvě důležité věci:
První 27. 11. 2019 se koná celosvětová akce nazvaná Červená středa „RED WEDNESDAY“ V Karolinu bude Mezinárodní konference „Problémy náboženské svobody v Evropě“, potom žido-křesťanská modlitba a v 18:30 hod. Průvod kolem červeně nasvícených budov.
Plakátek k této akce je na nástěnce.

Druhá věc
Katolická teologická fakulta pořádá výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice fakulty.
Také k tomu jsou informace na nástěnce.