Program duchovní správy ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2024

Středa 20.03.
17:30 mše svatá
18:00 Postní duchovní obnova
Květná (pašijová) neděle 24.03. 
9:30 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem
15:00 Interaktivní křížová cesta ve Strahovském klášteře, po ní setkání Na pekle u kávy a koláčů                
Pondělí svatého týdne 25.03.
16:30 svátost smíření pro menší děti
17:30 mše sv.
18:00 – 20.00 svátost smíření
 Středa Svatého týdne 27.03.
17:30 mše sv.
18:00 svátost smíření
 Zelený čtvrtek 28.03
19:00 Večerní mše sv. na památku večeře Páně, poté  adorace v Getsemanské zahradě
Velký pátek 29.03.
15:00 Památka umučení Páně, pak tichá modlitba u Božího hrobu
Bílá sobota 30.03.
9:30 Ranní chvály u Božího hrobu
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sobota 30.03.  20:30 Velikonoční vigilie
neděle 31.03. 9:30 Hod Boží velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů
Pondělí velikonoční 01. 04.               
9:30 mše sv.