Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 23.11.2023

Ekonomická rada (ER) byla na svém jednání 23.11.2023 ER projednala vývoj
hospodaření společenství k 31.10.2023 a schválila některé další výdaje v rámci
čerpání rozpočtu 2023, zejména nákup poukázek Alza a dalších dárkových
předmětů, které budou využit jako forma poděkování za službu společenství (lektoři
náboženství, varhaníci, kostelníci, webová prezentace, květiny, kancléř farnosti,
organizace akolytů a lektorů). Byl schválen nákup nového standardního stolního
počítače do kanceláře společenství. ER se dále zabývala přípravou rozpočtu pro rok
2024 a možností zhodnocení volných finančních prostředků na spořících nebo
termínovaných účtech. ER také projednala nástup nové účetní společenství L.
Vilímovské od 1.1.2024 a nové pokladní M. Jelínkové od 1.10.2023

Andrea Vyskočilová