Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 25.1.2023

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 25.1.2024 probrala vývoj hospodaření společenství k 31.12.2023. Konstatovala, že náklady na užívání budovy budou ještě doúčtovány na počátku letošního roku, tudíž ER nemohla veškeré čerpání rozpočtu za rok 2023 vyhodnotit. ER dále probrala podklady pro rozpočet 2024, především příslušné požadavky na zvýšení jednotlivých položek rozpočtu. Konečná podoba rozpočtu pro rok 2024 bude projednána při dalším jednání ER. ER dále zvážila možnosti inzerce aktivit společenství v časopisu Šestka.  

Mgr. Andrea Vyskočilová
Přejít nahoru