Ohlášky 24. 11.

V tomto týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku, tj. pondělí a středa v 17:30 hod a neděle v 9:30 hod.

V sobotu 30. 11. zde máme adventní duchovní obnovu. Průvodcem nám bude P. Vojtěch Kodet, OCarm. Začíná se v 9:00 hod. a ukončení bude mší svatou od 12:00 hod. Není potřeba se hlásit, může přijít kdokoliv.

V tu sobotu 30.11. budou odpoledne mít ministranti a ministrantky nácvik této své služby. Začíná se ve 13:30 a končit cca v 15:30 hod. Pro sloužící ministranty je to skoro povinné, nové zájemce srdečně zveme. Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, že tu účastníci budou skutečně ve 13:30 hod., resp. rodiče prosíme, aby děti doručili včas.