Dětské aktivity

Milé děti, vážení rodiče a příznivci dětských aktivit v kostele sv. Vojtěcha,

na této stránce naleznete základní, informace týkající se dětí v našem kostele a kolem něj. Pokud Vás zajímají informace týkající se rytířů, indiánek či setkávání maminek, zvolte danou volbu v menu na levé části této strány.

Bohoslužby

Děti se účastní bohoslužeb zpravidla spolu s rodiči nebo jiným doprovodem. Zvláštní dětské bohoslužby jsou připravovány pouze příležitostně, např. na závěr školního roku.

Větší děti, přibližně od školního věku, by se měly účastnit bohoslužby v prostoru hlavní lodi. S menšími dětmi je vhodné trávit bohoslužbu v levé boční lodi, kde lze dění u oltáře sledovat i na obrazovce vnitřního televizního okruhu a kde je možno nechat dítěti volnější pohyb, případně řešit jeho potřeby během mše, aniž by to příliš rušilo ostatní účastníky.

Není vhodné chodit s menšími dětmi na ochoz, a to jak z bezpečnostních tak z liturgických důvodů.

Je vhodné, pokud se rodiče dětí z boční lodě zapojí do přípravy rozkládacích židliček, které se používají v dětské lodi právě jen v době nedělní bohoslužby.
V průběhu bohoslužby jsou menší děti několikrát přímo zapojeny do dění. Poprvé je to pozváním před oltář na dětskou promluvu v rámci homílie, v jejímž závěru zpravidla dostanou list s komixem, hádankou nebo úkolem ke zpracování. Zpracovaný list děti donesou k oltáři v rámci obětního průvodu. K oltáři jsou pak děti pozvány ještě na společnou modlitbu Otče náš.

 

Turisticko sportovní činnosti

Při kostelu sv. Vojtěcha organizuje mládež z našeho společenství pro menší děti možnost společného trávení času. Pro chlapce tak existuje „Svatovojtěšský řád“, pro dívky jsou tu pak „Indiánky“. Vedoucími jsou plnoletí odchovanci těchto aktivit, které jsou určeny pro děti ve věku cca 6 – 15 let. Scházejí se pravidelně v pátek od 16.15 hod. do 18 hod., během školního roku zpravidla organizují několik výprav o víkendu, vhodném svátku či „malých“ prázdninách. Během letních prázdnin se pak již tradičně koná týdenní tábor. Další informace o těchto aktivitách naleznete na samostatných stránkách našeho webu.

 

Duchovní rozvoj dětí

Informace o křtu, o výuce náboženství, přípravě dětí na první svátost smíření a první svaté přijímání naleznete na stránce „Program činností“.

Pokud by se mezi Vámi našli tací, kteří by měli zájem zapojit se do přípravy aktivit pro děti, můžete nás kontaktovat.

Přejít nahoru