Program pastoračního roku 2023-24

Program pastoračního roku 2023-4   >klikni<

Program duchovní správy na říjen až prosinec 2023

Říjen
8.10. Farní kavárna – po mši
20.10. 20:00 modlitba se zpěvy Taizé
22.10. Výlet ministrantů a rytířů

Listopad
4.11. pouť / výlet do Sázavského kláštera – odjezd v 9.00 od kostela, přihlášky u A. Vyskočilové. Cena 270 / 135 Kč.
5.11. Výročí posvěcení kostela – setkání s P. Janem Kotasem – farní kavárna
16. – 19.11. podzimní výprava Rytířů – info Vít Rakovský
24.11. 20.00 modlitba se zpěvy Taizé
Prosinec
3.12. Farní kavárna – po mši
6.12. 18.00 (středa) adventní duchovní obnova
8.12. 16:00 Mikulášská besídka
10.12. 9.30 mše druhé neděle adventní se Staročeskými roráty
15.12. 20.00 modlitba se zpěvy Taizé
24.12. 9.30 mše čtvrté neděle adventní
16.00 štědrovečerní bohoslužba pro rodiny s dětmi
24.00 vigilie Narození Páně – půlnoční
25.12. 9.30 slavnost Narození Páně
26.12. 9.30 svátek sv. Štěpána
31.12. 9.30 svátek Svaté rodiny (neděle)
23.00 mše na poděkování na konci roku
Leden
1.1. 9.30 Slavnost Matky Boží Panny Marie (pondělí)

Pravidelný program:
● Svátost smíření po každé mši v pondělí a ve středu, v neděli přede mší 8.45 – 9.15
● Modlitba Taizé – každý třetí pátek v měsíci mimo prázdniny
● Výuka náboženství v pátek od 15.30
● Schůzky dětí- Indiánky a Rytíři v pátek od 16.30
● setkání mládeže 13-20 let (středoškoláci – vysokoškoláci) každé pondělí v 19 hod
● Od 15.10. příprava na svátost biřmování (pouze pro přihlášené) – v neděli od 17 h.
● setkávání maminek s dětmi – každá první a třetí středa v měsíci

Vít Grec

Přejít nahoru