Ekonomická rada

Ekonomická rada

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 25.1.2023

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 25.1.2024 probrala vývoj hospodaření společenství k 31.12.2023. Konstatovala, že náklady na užívání budovy budou ještě doúčtovány na počátku letošního roku, tudíž ER nemohla veškeré čerpání rozpočtu za rok 2023 vyhodnotit. ER dále probrala podklady pro rozpočet 2024, především příslušné požadavky na zvýšení jednotlivých položek rozpočtu. Konečná podoba rozpočtu pro […]

Ekonomická rada

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 23.11.2023

Ekonomická rada (ER) byla na svém jednání 23.11.2023 ER projednala vývoj hospodaření společenství k 31.10.2023 a schválila některé další výdaje v rámci čerpání rozpočtu 2023, zejména nákup poukázek Alza a dalších dárkových předmětů, které budou využit jako forma poděkování za službu společenství (lektoři náboženství, varhaníci, kostelníci, webová prezentace, květiny, kancléř farnosti, organizace akolytů a lektorů).

Ekonomická rada

Stručné zprávy ze schůze ekonomické rady

Níže naleznete stručné zprávy z posledních dvou schůzí ekonomické rady. Kompletní přehled aktivit ekonomické rady potom naleznete zde.   Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 27.1.2023 Ekonomická rada (ER) na svém jednání 27.1.2023 projednala hospodaření společenství na základě předběžných účetních výkazů za uplynulý rok 2022. Výsledek hospodaření skončil celkově přebytkem ve výši 342tis

Ekonomická rada

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 9.9.2022

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 9.9.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k pololetí roku 2022. ER nemá k hospodaření společenství žádné výhrady. Zvýšené náklady na úklid byly projednány a vysvětleny. ER schválila možnost přispívat na běžné nedělní sbírky prostřednictvím QR kódu, které budu připraveny do konce září 2022. To znamená,

Ekonomická rada

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 3.6.2022

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 3.6.2022 nejprve provedla zhodnocení ankety ohledně možnosti příspěvků rodin a jednotlivců na hospodaření našeho společenství. Z odpovědí ve vyplněných dotaznících a z výsledků sčítání účastníků nedělních bohoslužeb, které se konalo v měsíci květnu, ER došla k závěru, že plánovaný rozpočet by měl být těmito vybranými příspěvky pokryt, nezbývá však

Ekonomická rada

Ekonomická rada zveřejnila zprávu o hospodaření a rozpočet

Na nově vytvořené stránce Svatovojtěšské ekonomické rady najdete zprávu o hospodaření duchovní správy za rok 2020 a rozpočet na rok 2021. Naše hospodaření  poznamenala protiepidemická opatření s dlouhotrvajícím omezením shromažďování osob a s tím související výpadek příjmů z pravidelných nedělních sbírek. Přesto se povedlo zrealizovat řadu užitečných projektů. 

Přejít nahoru