Stručné zprávy ze schůze ekonomické rady

Níže naleznete stručné zprávy z posledních dvou schůzí ekonomické rady. Kompletní přehled aktivit ekonomické rady potom naleznete zde.

 

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 27.1.2023

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 27.1.2023 projednala hospodaření společenství na základě předběžných účetních výkazů za uplynulý rok 2022. Výsledek hospodaření skončil celkově přebytkem ve výši 342tis a lze ho hodnotit pozitivně jak z hlediska plnění rozpočtu, tak z hlediska meziročního srovnání výnosů a nákladů. Poměrně vysoký přebytek hospodaření je dán především vyšším plnění rozpočtu sbírek (710tis včetně účelových sbírek) a finančních darů (365tis), za což je třeba poděkovat všem dárcům! ER dále diskutovala principy pro sestavení rozpočtu pro rok 2023. Ten bude vycházet z rozpočtu 2022, z jeho plnění a z očekávaného navýšení nákladů. Navýšení nákladů se výrazně projeví zejména u energií, a to ve výši cca 30-70 % oproti roku 2022, kdy zatím k většímu navýšení ještě nedošlo. ER dále diskutovala rozpočet na řadu aktivit společenství včetně vytvoření finanční rezervy na aktivity, které nyní nelze předjímat, ale mohou být realizovány a finančně podpořeny v průběhu roku. Konkrétní návrh rozpočtu bude projednán na příštím jednání ER.

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 24.2.2023

 

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 24.2.2023 projednala a schválila rozpočet svatovojtěšského společenství pro rok 2023. Proti loňskému roku zvýšila na straně nákladů výdaje za energie (s ohledem na energetickou situaci o 100 %), příspěvky na akce a výjezdy Indiánek a Rytířů, přidala částku na inzerci aktivit společenství a doplnila položku drobných dárků: Členům našeho společenství, kteří konají dlouhodobé a náročnější služby chceme projevit vděčnost pozváním na kulturní, sportovní či jiné akce dle jejich zájmu (např. učitelé náboženství, vedoucí Indiánek a Rytířů, kostelníci, kancléř duchovní správy, květinářky, varhaníci).  

Přejít nahoru