O neděli Těla a krve Páně přistoupilo v našem kostele 24 dětí k prvnímu svatému přijímání. Děkujeme všem, kteří se na slavnosti podíleli, ať už svým časem, nebo modlitbou!

Jako připomínku přikládáme fotografii, další fotky jsou k dostání u Katky Janečkové.

V sobotu proběhla farní pouť do Hrádku u Vlašimi. Velké díky patří Hynku Krátkému za organizaci! Níže dvě fotokoláže na připomenutí zúčastněným a navnadění ostatních farníků pro další poutě, na které se už nyní těšíme :).

V pátek 20.5. ve 20 hodin se opět sejdeme na ochozu kostela  k modlitbě se zpěvy Taizé. Budeme rádi, když se k nám připojíte. Těšíme se na vás.

Za organizatory Vít Grec

Využijte příležitost prohloubit vztahy v našem společenství – lépe se navzájem poznat při duchovním zážitku i cestě krásnou středočeskou přírodou

Kdy: v sobotu 11. června 2022

Sraz: již 6:50Praze na hlavním nádraží v hale u východu z metra, pod tabulí s odjezdy (vlak odjíždí v 7:05!)

Z Prahy pojedeme vlakem do Čerčan (7:05-7:57), odtud pak do Soběšína (8:09-9:13). Ze Soběšína se vydáme po modré turistické značce a budeme putovat 10 km. Do Hrádku dorazíme před 13. hodinou. Ve 13 hodin se pro nás bude konat bohoslužba v místním poutním kostele; po ní bude čas na odpočinek, občerstvení z vlastních zdrojů, popovídání…. A pak se vydáme na cestu do Vlašimi (5,5 km), odkud nás do Prahy odveze vlak (17:09). Do Prahy na hlavní nádraží dorazíme v 18:30.

Abychom měli rámcovou představu o počtu účastníků (zejména v souvislosti s kapacitou kostelíka), prosím o nahlašování účastníků (rodina + počet osob) na adresu hynek.kratky@email.cz (Předmět: Svatovojtěšská pouť). K této zprávě lze rovněž připojit speciální požadavky nebo dotazy.

Pozor – stejně jako v minulosti rádi bychom na pouť pozvali i ty členy našeho společenství, pro něž pěší trasa je příliš náročná. Jsme připraveni pro ně zajistit odvoz z Prahy na místo a zase zpět (autem nebo autobusem). V tom případě je ale nutné, aby se případní zájemci o odvoz nahlásili tamtéž (tedy mail hynek.kratky@email.cz) nejpozději do 27. 5. a uvedli výslovně, že jim jde o zajištění odvozu pro příslušný počet osob. Tato služba může bude spojena s určitým poplatkem na úhradu nákladů, jehož přesnou výši stanovíme a sdělíme až poté, kdy bude jasno, pro kolik účastníků bude odvoz třeba.

Hynek Krátký

vylet_rodin_2022-plakatek

Po nedělní mši svaté 29. 5. 2022 vyrazíme na odpolední výlet na Budeč. Odjezd je plánovaný tak, aby se mohly zúčastnit rodiny dětí připravujících se na první svaté přijímání.

 

 

 

 

 

Poslední měsíce a roky byly v různých aspektech pro mnohé lidi na celém světě velmi neobvyklé. Hledání cest, jak překonávat nejrůznější bariéry a překážky a vytvářet jednotu mezi lidmi, národy a církvemi, se zdá být důležitější než kdy dřív. Na mnoha místech Evropy i mimo ni se začaly objevovat konkrétní, ale i symbolické iniciativy vyjadřující solidaritu a jednotu.

Vzhledem k pokračující válce na Ukrajině chtějí bratři z Taizé vyjádřit solidaritu se všemi, kdo válkou trpí, a povzbudit ty, kdo lidem, kteří museli uprchnout ze své země, nabízejí pomoc. Tři bratři se proto vydají na dvoutýdenní cestu po Česku, Slovensku, Polsku, a pokud to bude možné, chtějí navštívit i Ukrajinu. Tato pouť, kterou podniknou od 29. dubna do 10. května, je zavede do Prahy, Olomouce, Bratislavy, Prešova, Lublinu, Varšavy, Lodže a Wrocławi.

Jeden z těchto bratrů píše: „Mnoho Ukrajinců našlo útočiště v zemích, které navštívíme. Rádi bychom se prostřednictvím naší návštěvy stali svědky velkorysosti mnoha lidí a podělili se o dojmy s našimi přáteli na Ukrajině a se všemi mladými lidmi, kteří letos přijedou do Taizé nebo se zúčastní nadcházejících evropských setkání, která se budou konat v červenci tohoto roku v italském Turíně a v prosinci v německém Rostocku.“

Ve všech městech, kde se bratři zastaví, se budou konat modlitby. Bratři doufají, že se budou moct setkat s lidmi, kteří se podělí o svědectví o své pomoci uprchlíkům, i s lidmi, kterým válka způsobila utrpení.

V Praze se modlitba bude konat v pátek 29.dubna od 19 h v evangelickém kostele u Martina ve zdi

další informace najdete na webových stránkách www.taize.fr/cs.

Vít Grec

Vážení,
 
zde je k dispozici dotazník pro členy společenství, kteří si nemohli dotazník vyzvednout osobně, ve kterém Vás prosíme o zpětnou vazbu, abychom věděli z čeho můžeme vycházet při přípravě rozpočtu. Velice děkujeme za vyplnění! 
 
Za ekonomickou radu A. Vyskočilová
 

Květná (pašijová) neděle 10. 4. 9:30 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem

 

Pondělí svatého týdne 11. 4.      16:15 svátost smíření pro menší děti

                                                         17:30 mše sv.

                                                          od 18:00 svátost smíření

 

Středa Svatého týdne 13. 4.        17:30 mše sv.

                                                          od 18:00 svátost smíření

 

Zelený čtvrtek 14. 4.                       19:00 Večerní mše sv. na památku večeře Páně, pak adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek 15. 4.                            15:00 Památka umučení Páně, pak tichá modlitba u Božího hrobu

Bílá sobota 16. 4.                             9:30 Ranní chvály u Božího hrobu

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

sobota 16. 4.                                     20:30 Velikonoční vigilie

neděle 17. 4.                                      9:30 Hod Boží velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů

 

Pondělí velikonoční 18. 4.                9:30 mše sv.

Na Ukrajině se stále bojuje. Každý den umírají lidé. Umírají i za nás, za živé. Ti, kteří dnes žijí, mohou být zítra mrtví. Mohou ale také přežít, díky našim modlitbám a díky pomoci, kterou jsme ochotni poskytnout. Rádi bychom tímto koncertem přispěli na nákup nesmrtících obranných prostředků, zejména neprůstřelných vest, helem a dronů, prostřednictvím sbírky Paměť národa pro Ukrajinu. Toto requiem tedy přinášíme nejen za mrtvé, ale také za živé, kteří přežijí i díky nám.
Vstupné je rozděleno do tří kategorií:
základní – 300,- Kč
solidární – 600,- Kč
dobročinné – 1000,- Kč
Nákupem solidární vstupenky zároveň uhradíte vstupné jednomu uprchlíku z Ukrajiny, kterému tím umožníte návštěvu tohoto koncertu.
Na místě bude též možné přispět na sbírku Paměti národa libovolnou částkou.
Vstupenky je možno zakoupit každou neděli po mši v kostele, případně přímo před koncertem – je však nutná předchozí závazná rezervace e-mailem nebo na Facebooku.
Petr Šoltys

Tuto neděli od 15:00 jste všichni srdečně zváni zúčastnit se v rámci farního dne odpoledne zaměřeného na průběh synodální cesty v našem společenství. Zazní výstupy skupinek z našeho společenství, na které se poté naváže volnou diskusí, aby tak měl každý možnost vyjádřit se k aktuálním podnětům.

15:00
Zahájení krátkou modlitbou
 
15:10 – 16:00
Prezentace skupinek:
Hynek Krátký
Eva Jelínková
Vladimír Petkevič
Adam Rakovský
Pravomil Novák + Jiří Witzany
Vojtěch Jirsa
Naďa Witzany
 
16:00 – 16:20
Adorace
 
16:20 – 17:30
Diskuse nad otevřenými tématy
 
Na všechny se moc těšíme!