Milí přátelé, 

zvu vás na páteční modlitbu se zpěvy Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze kostela u varhan. Přijďte prožít hodinu ztišení před Bohem, hodinu odevzdání starostí a poděkování Bohu za radosti, kterými nás obdařuje. Nebo si přijďte jen tak, zazpívat s námi. 

Těšíme se na vás.  

za organizátory: Vít Grec 

Pracovní schůzka dobrovolníků připravujících programy pro školy proběhne ve středu 12.2. od 19h v biskupském salonku na KTF.

Vítáme všechny, kdo chtějí programy podpořit vlastní účastí na přípravách, a prosíme celé společenství o modlitbu za zdárný průběh.

Zveme vás na další setkání společenství Napříč generacemi (více informací zde),

Tématem pondělního večera bude otázka „Jak jako křesťan nakládám s majetkem?“. Do tématu nás uvede Pavel Vopařil.

Sejdeme se v 19:00 u sv. Vojtěcha za oponou. Zvání jsou všichni, kdo se chtějí o své zkušenosti podělit a vyslechnout si zkušenosti ostatních.

Těšíme se na vás.

 

Zveme vás na duchovní obnovu v Kostelním Vydří v termínu 6. – 8. března 2020, kterou  povede O. Jan Kotas.
Cena je 1000,- Kč. Kontaktní osobou pro přihlášení je Ivana Vopařilová (ivanavoparilova@gmail.com)
Těšíme se na společný duchovní prožitek!

Tříkrálová sbírka je jednou z mála možností, jak oslovit širokou veřejnost za účelem získání prostředků pro podporu charitativní činnosti. Čekala jsem na výsledky přepočtu jednotlivých pokladniček s tím, že jsem očekávala, že se nejvíce vybralo u nás při nedělí mši. Ale není to pravda. Nejúspěšnější byla jedna z pokladniček v terénu (naše stanoviště byla na Dejvické, Bořislavce a na Hradčanské). Tedy oslovit tímto způsobem veřejnost má opravdu smysl! Sbírka má již dlouholetou tradici a je širokou společností velice dobře přijímána. Letos jsme se rozhodli z části výtěžku, který z celkového objemu připadne nám, podpořit činnost Střediska charitních sociálních služeb U Sv. Vojtěcha, které zajišťuje služby pro seniory v Dejvicích. Zástupci střediska přijdou představit svoje projekty, které se nám díky sbírce podaří spolufinancovat. 

 

Být přímým, aktivním účastníkem sbírky pro mě byla obohacující zkušenost a vážím si podpory otce Jana a otce Christiána a všech, kteří se v pondělí večer aktivně zapojili! Velkým, pozitivním impulsem byl také zájem naší dcery, která se na sbírku těšila a velice mi pomáhala.  Postupně se k nám přidali další a díky jejich účasti se nám podařilo vybrat 34.696,- Kč. Věřím, že se příští rok zapojí více koledníků a výsledek bude ještě lepší! Jen pro zajímavost, ve farnosti u Sv. Matěje se podařilo vybrat 31.553,- Kč (společně se Suchdolem) a u Sv. Norberta ve Střešovicích 134.324,- Kč. Celkově je zatím sečteno 90% a současný výsledek sbírky činí 118.670.361,- Kč. 

 

Děkuji za zaslaná doporučení pro charitativní činnost! Všechny podněty budou projednány farní radou. 

Andrea Vyskočilová

Milí přátelé, 

zvu vás na páteční modlitbu se zpěvy Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze kostela u varhan. Přijďte prožít hodinu ztišení před Bohem, hodinu odevzdání starostí a poděkování Bohu za radosti, kterými nás obdařuje. Nebo si přijďte jen tak, zazpívat s námi. 

Těšíme se na vás.  

za organizátory: Vít Grec 

Veleúspěšné a skvělé adventní umělecké setkání si můžete znovu připomenout výběrem fotek v galerii na tomto webu. 

Více je pak k vidění na tomto odkazu

A omlouvám se všem za zpoždění při vložení fotek. Vít Grec

 

Milí přátelé, 

zvu vás na páteční modlitbu se zpěvy Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze kostela u varhan. Zapomeňte na datum i na to vše, co jste chtěli stihnout a nestihli, a přijďte prožít hodinu ztišení před Bohem, hodinu odevzdání starostí a poděkování Bohu za radosti, kterými nás obdařuje. Nebo si přijďte jen tak, zazpívat s námi. 

Těšíme se na vás.  

za organizátory: Vít Grec 

 

Nechce se tomu věřit, ale náš dvaadvacetiletý mladík Vojtík má za sebou 150 vydání. V tomto čísle si, kromě drobné rekapitulace z pera našeho milého rektora P. Jana, přečtete o nedávných úspěšných akcích, které velmi pomáhají našemu společenství vyjít ze svých ulit a fungovat spolu. A ještě k tomu pro dobrou věc. Také potřebujeme vaši pomoc s vizí našeho společenství, konkrétně vaše náměty, jak ještě lépe naplnit neděli. Svoje postřehy prosím posílejte na mail svvojtech.rada(zavináč)gmail.com. 

Tam a nebo na adresu redakce vojtik(zavináč)morha.com můžete poslat vaše příspěvky nebo náměty do příštího čísla, které chystáme na únor.  

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Přeji vám požehnané a milosti plné Vánoce                                                                                                  Vít Grec

V sobotu 9.11. se uskutečnila brigáda sázení stromů a keřů u nově budovaného kláštera Bosých Karmelitek v Drastech u Klecan. V 9:30 jsme se nás sešlo 30 – 20 dospělých a 10 dětí různého věku. Nálada byla velmi odhodlaná a tak s polední modlitbou a pauzou na jídlo jsme už před čtvrtou hodinou měli zasazeny všechny připravené stromy a keře. Veškeré práce řídil Pavel Škopek a jeho firma Dejvické zahrady. Byla radost pracovat se spolufarníkem od sv. Matěje. 
Díky všem, kteří se nebáli deště, nejvíce ho bylo při obědě, a přijeli. 
Na místě samotném je práce jak na „kostele“ a tak Ti, kteří tentokrát nemohli vyrazit s námi, se můžou těšit na příště. :-D
O tom, jak nám to šlo od ruky, se můžete přesvědčit na tomto odkazu: 
Hanka Rakovská