Jestliže jste zatím neměli příležitost přispět do letošní Tříkrálové sbírky 2022 můžete využít přiložený QR kód, který je určen speciálně pro příspěvky na konto sbírky Sv. Vojtěcha. QR kód, prosím, neposílejte osobám, které neznáte osobně, mohlo by dojít k jeho zneužití přelepením cizím QR kódem. Děkuji za příspěvek a pochopení!
 
AV 

Dnes a zítra si můžete v čase bohoslužeb v kostele vzít betlémské světlo, které jsme pro vás přinesli od skautů. 

Potřebujete k tomu vlastní svíčku, lampu nebo lucernu. 

Vít Grec

Program bohoslužeb během Vánoc naleznete zde.

Tento týden v pondělí od 16:00 bude také možnost svátosti smíření pro mládež. V pondělí i středu bude tato možnost po mši v 17:30 také pro dospělé.

 

Požehnané svátky všem!

Mikulášská besídka s divadelním představením proběhne tento pátek, 3. 12. 2021 v 16.00. Všichni jsou srdečně zváni! Výuka náboženství nebude. 

 

Vzhledem k epidemické situaci jsme se rozhodli omezit počet účastníků na jedné bohoslužbě na 120 osob, zároveň přibude k pravidelné nedělní bohoslužbě také bohoslužba od 11:00. V této souvislosti obnovujeme přihlašování pomocí tabulek, odkaz k nim naleznete zde

Zapisujte se tedy prosím na bohoslužby, jak bylo již v minulosti zvykem. Zároveň se prosíme zapisujte i do políček pro služby, s počtem bohoslužeb úměrně stoupá i potřeba pomocníků na hladkém průběhu :).

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a dodržování platných opatření.

Tuto středu od 18:30 proběhne další ze setkání nad písmem svatým Dej hlas Slovu.

 

Srdečně Vás zve a na všechny se těší

Páter Christian

V rámci 95. Světového dne misií se také v našem kostele uskutečnil Misijní koláč. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně k této akci připojili. A bylo vás opravdu spousta. 
Někdo přinesl malou krabičku, někdo celý plech, další několik krabic – všem patří veliké díky.
Počasí nám bylo nakloněno, a tak jsme mohli před kostelem rozprostřít několik stolů. 
Na ty jsme vyskládali dobroty na prodej a pak už jsme jen čekali, co si kupující vyberou a odnesou
domů ke kávě či na snídani. 
Vaše štědrost byla veliká. Po vyprodání všeho napečeného a sečtení všem vybraných financí jsme se zastavili 
na částce 15 136,- Kč. Ta byla zaslána na účet Papežského misijního díla. 
Děkuji také všem, kteří pomáhali s prodejem, přípravou stolů a závěrečným úklidem. 
 
Hana Rakovská za organizaci
 
P.S.: prodávalo se tak rychle, že jsme letos nestihli žádnou fotografii, ale bylo to hezké
 

Srdečně vás zveme na prezentaci o synodní cestě kterou pro nás připravil Adam  Rakovský. Setkání proběhne v kostele v neděli 24.10 po mši svaté souběžně s farní kavárnou. 

 

Milí spolufarníci. 

Již tuto neděli 24.10. budeme slavit misijní neděli společně se všemi věřícími na celém světě. 
Zvu vás k aktivní účasti na této události. 
Zapojit se můžete napečením sladkého či slaného, anebo zakoupením dobrot, které upeče někdo jiný.
Výtěžek z akce poputuje na Papežská misijní díla. 
Těšíme se na Vás! 
Za organizátory Hanka Rakovská

Dej hlas slovu!

modlitební setkání – modlitba s Biblí v ruce – středa 13.10. od 19 hod
na viděnou se těší
P. Christian