Srdečně Vás zveme na Adventní duchovní obnovu pro svatovojtěšské společenství, 

kterou povede P. doc. Jaroslav Brož, ThD. spirituál Arcibiskupského semináře v Praze

 v sobotu 10. prosince v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích   

Program:   9:30   1. promluva

                 11:00   2. promluva

                 12:30   mše sv.

 O přestávkách bude příležitost k adoraci a ke svátosti smíření

Vít Grec

Srdečně vás zveme na ekumenické setkání Večer důvěry, po kterém bude následovat tradiční Slavnost světla –  slavnostní celopražská modlitba Taizé.
Setkání se koná v sobotu 12. listopadu 2022 s následujícím programem:
16:00 biblický úvod a diskusní skupinky
19:30 Slavnost světla – modlitba se zpěvy Taizé. 
V případě, že byste chtěli pomoct s přípravou, napište prosím organizátorům na e-mail: taize.praha(zavináč) gmail.com, nebo do chatu této události na facebooku. Zejména jsou vítáni zpěváci do sboru nebo hráči na nástroje. Zkouška hudby bude v sobotu v 15 hod. 
Těšíme se na vás.
 
Martina Tesařová 

V rámci světového dne misií organizujeme, podobně jako v předchozích letech, 
akci s názvem Misijní koláč. 
Přidejte se k tomuto slavení, 
1. napečte něco dobrého – sladkého či slaného, 
2. přineste do kostela, v ideálním případě zabalené či v krabičce připravené na prodej včetně cenovky a
3. po mši si přijďte koupit dobrotu, kterou upekl někdo jiný. 
 
Výtěžek půjde do světového fondu solidarity Papežského misijního díla šíření víry. 
Podpoříme tak projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova 
až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.
 
Děkuji za vaši velkorysost. Hana Rakovská

Po prázdninové přestávce budou opět pokračovat pravidelné modlitby se zpěvy z Taizé – každý třetí pátek v měsíci. Těšíme se na vás již v pátek 16.9. ve 20 hodin na ochozu u varhan. 

Přijďte a pozvěte i své přátele a známé. 

Za organizační tým Vít Grec

Od pátku 9.9. 2022 bude v našem kostele probíhat výuka náboženství! Od 15:30 se na děti i jejich doprovod těší naši katecheté!

O neděli Těla a krve Páně přistoupilo v našem kostele 24 dětí k prvnímu svatému přijímání. Děkujeme všem, kteří se na slavnosti podíleli, ať už svým časem, nebo modlitbou!

Jako připomínku přikládáme fotografii, další fotky jsou k dostání u Katky Janečkové.

V sobotu proběhla farní pouť do Hrádku u Vlašimi. Velké díky patří Hynku Krátkému za organizaci! Níže dvě fotokoláže na připomenutí zúčastněným a navnadění ostatních farníků pro další poutě, na které se už nyní těšíme :).

V pátek 20.5. ve 20 hodin se opět sejdeme na ochozu kostela  k modlitbě se zpěvy Taizé. Budeme rádi, když se k nám připojíte. Těšíme se na vás.

Za organizatory Vít Grec

Využijte příležitost prohloubit vztahy v našem společenství – lépe se navzájem poznat při duchovním zážitku i cestě krásnou středočeskou přírodou

Kdy: v sobotu 11. června 2022

Sraz: již 6:50Praze na hlavním nádraží v hale u východu z metra, pod tabulí s odjezdy (vlak odjíždí v 7:05!)

Z Prahy pojedeme vlakem do Čerčan (7:05-7:57), odtud pak do Soběšína (8:09-9:13). Ze Soběšína se vydáme po modré turistické značce a budeme putovat 10 km. Do Hrádku dorazíme před 13. hodinou. Ve 13 hodin se pro nás bude konat bohoslužba v místním poutním kostele; po ní bude čas na odpočinek, občerstvení z vlastních zdrojů, popovídání…. A pak se vydáme na cestu do Vlašimi (5,5 km), odkud nás do Prahy odveze vlak (17:09). Do Prahy na hlavní nádraží dorazíme v 18:30.

Abychom měli rámcovou představu o počtu účastníků (zejména v souvislosti s kapacitou kostelíka), prosím o nahlašování účastníků (rodina + počet osob) na adresu hynek.kratky@email.cz (Předmět: Svatovojtěšská pouť). K této zprávě lze rovněž připojit speciální požadavky nebo dotazy.

Pozor – stejně jako v minulosti rádi bychom na pouť pozvali i ty členy našeho společenství, pro něž pěší trasa je příliš náročná. Jsme připraveni pro ně zajistit odvoz z Prahy na místo a zase zpět (autem nebo autobusem). V tom případě je ale nutné, aby se případní zájemci o odvoz nahlásili tamtéž (tedy mail hynek.kratky@email.cz) nejpozději do 27. 5. a uvedli výslovně, že jim jde o zajištění odvozu pro příslušný počet osob. Tato služba může bude spojena s určitým poplatkem na úhradu nákladů, jehož přesnou výši stanovíme a sdělíme až poté, kdy bude jasno, pro kolik účastníků bude odvoz třeba.

Hynek Krátký

vylet_rodin_2022-plakatek

Po nedělní mši svaté 29. 5. 2022 vyrazíme na odpolední výlet na Budeč. Odjezd je plánovaný tak, aby se mohly zúčastnit rodiny dětí připravujících se na první svaté přijímání.