ještě k vikariátnímu setkání farností

O průběhu vikariátního setkání farností a a výstupech z něj jsme vás zde informovali 13.2. Nyní se k němu ještě vracíme přehledem inspirací z jiných farností, který jsme dostali od našeho pana vikáře. 

seznam aktivit je k nahlédnutí zde 

Je zajímavé nahlédnout  pod pokličku aktivit druhých a inspirovat se jimi. Jenom bych podotkl, že takové programy pro školy, jaké máme my díky nadšení Vojty Jirsy a jeho týmu, tam nikde nevidím. Pokud byste se i vy chtěli tímto nadšením nakazit, přidejte se. Třeba v neděli 3.3. v podvečer od 17.30 na pracovní schůzce v kostele 

Vít Grec

Přejít nahoru