„Ty znáš můj neklid“: setkání mladých v Praze

Ve dnech 19.–21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mladých ve věku od 18 do 35 let. Toto setkání, které připravují mladí lidé z Prahy společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici ekumenických setkání Dny důvěry, které se konaly v různých městech Česka. Od roku 2007, kde se konalo první takové setkání ve Zlíně, se v pořadatelství vystřídala také města Brno, Olomouc, České Budějovice, Praha a Ostrava, z nichž v některých setkání proběhlo opakovaně.

Připravované setkání v Praze dostalo název „Ty znáš můj neklid“ (Žalm 139, 23). Tohoto tématu se bude týkat i program setkání, který bude sestávat z biblických úvodů, sdílení ve skupinkách, workshopů a modliteb se zpěvy z Taizé. Účastníci budou ubytováni u místních obyvatel. Všechny modlitby a většina dalších částí programu se budou konat v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1. Na setkání zveme mladé lidi ve věku od 18 do 35 let nejen z Česka, ale i z okolních zemí.

Hledáme zpěváky a hráče na hudební nástroje, kteří by byli ochotni pomoct při společných modlitbách. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na e-mailu taize.praha gmail.com.

Kromě toho také hledáme lidi ochotné ubytovat mimopražské účastníky setkání – již nyní jich je přihlášeno více než 100. Se svou nabídkou se můžete obrátit na výše uvedený mail.

Podrobnější informace o setkání najdete na stránkách komunity v Taizé, které se budou průběžně aktualizovat dalšími informacemi. 

Martina Hošková