Aktuality

Program pastoračního roku

26.59:30Mše – Slavnost Nejsvětější Trojice
10:30Výlet na Budeč
2.6.9:30Pontifikátní mše s udílením svátosti biřmování
11:00Agapé s biřmovanci
5.6.9:30Setkání maminek s dětmi
12.6.9:30Akademie nejen pro seniory (Pořádá Pastorační středisko)
13.6.17:00Večer chval
19.6.9:30Setkání maminek s dětmi
21.6.20:00Modlitba Taize

Pravidelné bohoslužby

Neděle

9:30

Pondělí a středa

17:30

Přejít nahoru