Již 3. ročník farního turnaje ve stolním tenisu se letos uskuteční 26.4.2014 na tradičním místě – ve víceúčelovém sportovním zařízení ČVUT v Praze 6, Pod Juliskou 4. Pro účast je potřebné se přihlásit. Podrobnosti, včetně pokynů pro přihlášení se, naleznete na připojeném LETÁČKU. Těšíme se na Vás!

 V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb:

pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod,  neděle v 9:30 hod.

 

Další program:

V pátek 15:30 hod. náboženství

              16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů

 

Pozvání:

Příští neděli začíná příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Nejobvyklejší věk dětí je druhá třída. Příprava bude vždy v neděli po mši svaté. První přijetí svátosti smíření bude na Květnou neděli 13. 4. 2014 v 15:00 hod. Příprava na první svaté přijímání pak bude probíhat ve velikonoční době.

V týdnu bude mše svatá v pondělí a ve středu v 17:30 hod.

Tuto středu začíná postní doba – je to tedy Popeleční středa. Při mši svaté se bude udělovat popelec.

Připomínáme, že středa je dnem přísného postu. Znamená to, že všichni se máme postit od masa a ti, kdo, jsou ve věku od 18 do 60 let, mají dodržet také půst újmy v jídle.

Další program:

V pondělí ve 20 hod. bude zde mít přednášku P. Jan Kotas.

Téma: O liturgickém prostoru, nejen u sv. Vojtěcha.

 

V pátek je v 15:30 náboženství

                  v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

 

Příští neděli bude mše svatá v 9:30 hod. Po této mši svaté, již tradičně požehnáme auta a samozřejmě i ty, kdo v nich jezdí a jezdit budou.

V neděli 19. ledna zazněla při nedělní mši svaté Truvérská mše Petra Ebena a ordinárium Martina Matysky a Stanislava Přibyla. Záznam je možné získat zde. Hlavním vedoucím kapely s deseti nástroji byl Vojtěch Zavadil.

2. neděle adventní  8. 12. 2013

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod

v pondělí 9.12. mše svatá 17.30 – Slavnost Matky Boží Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tedy v pondělí a ve středu v 17:30 a příští neděli v 9:30 hod.

 Další program:

Pátek 15:30 náboženství                      

          16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

          20:00 modlitba Taize

 

 

Upozornění – pozvánka:

V Mladotově domě na Pražském hradě je až do 28. 11. výstava s názvem „Diktatura versus naděje“. Tato výstava ukazuje pronásledování katolické církve komunistickým režimem. Výstava je otevřena každý den do 10:00 hod do 16:00 hod. Vstup volný.

Velmi doporučujeme návštěvu, především rodinám s mládeží, která se seznamuje s tím, co se zde v letech 1948 až 1989 dělo.

Milí farníci a čtenáři,

ač s trochou komplikací, přeci přinášíme nové číslo Vojtíka. Více se dozvíte zde…

Příjemné čtení.

Na stránky byl vložen dětský list ke Slavnosti seslání Ducha svatého, připadající na neděli 19. května 2013. Ke stažení v sekci „dětský list“, kde jsou i další informace k tématu.

Slovo půst v nás nebudí mnoho pozitivních asociací. Lze mluvit o dvou rovinách významu. Předně jde o určité asketické úsilí, ale stejně tak označujeme čas, liturgickou dobu.  Postní doba předchází slavení Velikonoc. Dalo by se říci, že je jakým si sestoupením „ke kořenům“ vlastní víry, ale i vlastní osobnosti mého já. Pokračovat ve čtení