Popeleční středa v našem kostele

Ve středu 17.2. začíná postní doba. V našem kostele můžeme společně prožít večer, kdy vstoupíme do velké duchovní obnovy před Velikonocemi.

17.00 do 20.00 hod. – bude možnost přijmout sv. smíření;

Mše sv. budou v 17.30 a 19.00 h. – přihlašujte se prosím zde.

V postranní kapli bude možnost mimo čas bohoslužby individuálně přijmout popelec či přistoupit k eucharistii.

Příští neděli pak bude udělován popelec těm, kteří se ve středu nebudou moci zúčastnit.

 

V našem společenství o těchto Velikonocích přijme křest 1 dospělý katechumen. O postních nedělích bude absolvovat tzv. skrutinia – prosím provázejme jej svou modlitbou.

P.Christian