Milí přátelé, 

zvu vás na páteční modlitbu se zpěvy Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze kostela u varhan. Přijďte prožít hodinu ztišení před Bohem, hodinu odevzdání starostí a poděkování Bohu za radosti, kterými nás obdařuje. Nebo si přijďte jen tak, zazpívat s námi. 

Těšíme se na vás.  

za organizátory: Vít Grec 

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod..
Další program:
V pátek 21. 2. ve 20:00 hod modlitba Taize
Vzhledem k tomu, že v nadcházejících dvou týdnech jsou postupně v Praze prázdniny, nebude náboženství ani 21. 2. ani 28. 2. 2020 a také nebude schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Pracovní schůzka dobrovolníků připravujících programy pro školy proběhne ve středu 12.2. od 19h v biskupském salonku na KTF.

Vítáme všechny, kdo chtějí programy podpořit vlastní účastí na přípravách, a prosíme celé společenství o modlitbu za zdárný průběh.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb v pondělí a ve středu budou mše svaté od 17:30 hod. a v neděli od 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření začne 1. 3. 2020 tj. v neděli po mši svaté. V jedné skupině se sejdou děti, ve druhé skupině jejich rodiče, aby jim byli kvalifikovanými průvodci. Děti můžete přihlásit v sakristii. Na 1. svaté přijímání pak bude příprava ve velikonoční době.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Zveme vás na další setkání společenství Napříč generacemi (více informací zde),

Tématem pondělního večera bude otázka „Jak jako křesťan nakládám s majetkem?“. Do tématu nás uvede Pavel Vopařil.

Sejdeme se v 19:00 u sv. Vojtěcha za oponou. Zvání jsou všichni, kdo se chtějí o své zkušenosti podělit a vyslechnout si zkušenosti ostatních.

Těšíme se na vás.

 

Zveme vás na duchovní obnovu v Kostelním Vydří v termínu 6. – 8. března 2020, kterou  povede O. Jan Kotas.
Cena je 1000,- Kč. Kontaktní osobou pro přihlášení je Ivana Vopařilová (ivanavoparilova@gmail.com)
Těšíme se na společný duchovní prožitek!

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na promítání filmu s názvem Papež František, který drží slovo v pondělí 10.2. 2020 v 20:00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6.

Odkaz na plakátek s bližšími informacemi: plakatek_film_papez_Frantisek_104

V týdnu budou obvyklé mše svaté od 17:30 hod. v pondělí i ve středu a v neděli v 9:30 hod. Na neděli, který je před námi, připadá svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromice).
Mše svatá bude tedy zahájená žehnáním svící, které zde budou pro vás připraveny.

Vzhledem k tomu, že jsou v pátek 31. 1. 2020 pololetní prázdniny, nebude tentokrát ani náboženství ani schůzky indiánek a rytířů.