Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření (13. 10. 2020):

· Ruší se do odvolání veškeré veřejné programy duchovní správy.

· Ruší se do odvolání veškeré veřejné bohoslužby v našem kostele.

· V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 16:30 – 18:30) bude kostel sv. Vojtěcha otevřen k individuálnímu kontaktu s knězem, k osobní modlitbě a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

· Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).

· Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz

· Přenosy bohoslužeb je možné se sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

Vážení a milí svatovojtěšští,

posílám vám všem pozdrav a přeji dobrou mysl, naději a odvahu do těchto týdnů!

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením musíme v životě našeho společenství znovu uplatnit některá protiepidemická omezení. Platí do odvolání:

Na nedělní bohoslužby se od neděle 11. 10. 2020 včetně, prosím, přihlaštepříslušném odkazu na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit nepřekročení počtu 100 účastníků. Vy, kteří nemáte přístup k počítači a internetu, přijďte bez obav, počítáme i s Vámi.

V kostele zachovávejte již obvyklá pravidla: zaujměte místa k sezení, udržujte rozestupy (netýká se rodin a lidí žijících ve společné domácnosti), používejte roušky, u vchodu také dezinfekci.

Nedělní bohoslužby budou v našem kostele od 11. 10. 2020 včetně dvě: v 9:30 (počítá se s větší účastí rodin s dětmi) a v 11:00.

– Bohoslužby budeme prozatím slavit bez společného zpěvu, alespoň však za doprovodu varhan a se sólovým zpěvem kantora (Gloria, žalm, aleluja,…).

Eucharistii přijímejte v čase epidemie, prosím, na ruku a nikoliv do úst (nevyhnutelný blízký kontakt podávajícího s ústní dutinou a dechem přijímajícího přináší mnohem větší riziko přenosu případné kapénkové infekce i na ostatní přijímající) – nechápejte to, prosím, jako omezování projevů zbožnosti, jde tu jen o ochranu našich zranitelných bratří a sester.

Všednodenní bohoslužby a pravidelné slavení svátosti smíření pokračuje normálně, se zachováváním obvyklých pravidel (roušky, rozestupy, dezinfekce).

Návštěva kněží u nemocných je z naší strany možná, neváhejte se na nás obrátit (P. Jan tel. 608/208725; P. Christian tel. 777/317331)

Nekonají se setkání u farní kávy ani uvnitř kostela ani před ním.

Výuka náboženství se považuje za školní výuku a běží dál, děti i učitelé používají roušky a dezinfekci.

Ostatní setkávání a aktivity v rámci svatovojtěšského života se mohou konat jen při zachování obecných norem: maximálně 10 osob při akcích uvnitř, maximálně 20 osob při akcích venku. Organizátory všech našich různých setkání proto prosím, aby mě – pokud už tak neučinili – kontaktovali, abychom se mohli konkrétně domluvit.

 

Vyřizuji vám všem pozdravy a povzbuzení od otce arcibiskupa Dominika a otce biskupa Zdenka. Těším se na vás a přeji požehnané dny,

Váš P. Jan

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Zítra, o slavnosti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, jsou v katedrále mše svaté v 7:00, 8:30, 10:00 a v 18:00 hod. Poutní mše svatá ve Staré Boleslavi je v 10:00 hod. V našem kostele mše svatá v pondělí nebude.
Pravidelná mše sv. zde bude ve středu v 17:30 hod. a pak v neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Na poslední chvíli, ale přece – připomínám letošní ročník akce „Do kostela na kole“ a srdečně zvu všechny uživatele bicyklů, aby se zítra 20. 9. 2020 připojili. Pokud bude po mši zájem a dostatek účastníků, můžeme se na podporu akce také společně zvěčnit a foto přidat na stránky pořadatelů.

Těším se zítra ráno u stojanu na kola!

Vojtěch Jirsa

Zveme vás opět na pravidelnou modlitbu se zpěvy z Taizé v pátek 18.9.2020 ve 20 hodin. Protože opět platí zpřísněná hygienická opatření kvůli koronaviru, uskuteční se modlitba v hlavní lodi kostela před oltářem. Je nutno dodržet doporučené rozestupy a po celou dobu modlitby mít ústa a nos chráněny rouškou a před vstupem si vydezinfikovat ruce. Těšíme se na vás i v těchto těžších okolnostech. Je proč a za co se modlit. 

Zajímá vás, jak se dá život zvládat bez zraku? Chcete ke své stávající práci zkusit něco zcela odlišného?

Hledáme příjemné a spolehlivé lidi, kteří by chtěli spolupracovat s nevidomými…
Vhodné pro pracující, studenty, maminky na mateřské dovolené…  

Časový rozsah brigády se domlouvá individuálně podle konkrétních možností a potřeb. Je možné vykonávat i příležitostně!
Na území Prahy nabízíme propojení s nevidomým, kterému  pravidelně,
třeba jednou týdně, chodí vidící brigádník vypomáhat. Placená výpomoc  se týká např.
přípravy do školy s malým vidícím dítětem, jehož rodič / rodiče nevidí,
asistování v domácnosti např. ohledně kontroly expirace potravin, různého druhu
třídění a označování předmětů i dokumentů, doprovodů na nákupy….
Předchozí zkušenost s nevidomými ani jinak zdravotně postiženými není nutná,
rádi vás předem uvedeme do tématu.
Bližší informace a odpovědi na veškeré vaše dotazy získáte u nás, neváhejte
se nám ozvat.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

Rozhledna – poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.
www.rozhledna.info
tel.: 608 824 821