Nechce se tomu věřit, ale poslední číslo Vojtíka vyšlo téměř před rokem. Tak moc i do redakční práce zasáhly dvě vlny pandemie. Ano, možná to může znít jako hloupá výmluva redakce, ale není to úplně tak. Ano, mohli jsme vydat nějaké čistě on line číslo, ale to se nám úplně nechtělo. A tak teď, kdy se zase můžeme relativně početně scházet, jsme připravili nové vydání, které bude v kostele k dostání i v tištěné podobě. Prosím, jestli víte o někom, kdo do kostela nemůže přijít a o Vojtíka by stál, doneste mu/jí ho. 

A znovu připomínám, že Vojtík je časopis nás všech a chceme-li aby vycházel častěji a pravidelněji, potřebujeme ho něčím nakrmit. Svoje postřehy, nápady a hotové příspěvky prosím posílejte na mail redakce vojtik(zavináč)morha.com   

Nové číslo si můžete koupit v kostele nebo přečíst zde 

Archiv všech čísel 

Přeji vám požehnaný advent  a milosti plné Vánoce                                                                                                  Vít Grec

 

Na druhou neděli adventní se prosíme přihlašujte zde

Zapisujte do tabulky prosím všechny účastníky jednotlivě (ne jako minou neděli, kdy jsme jako jednotku počítali rodinu, nehledě na počet členů).

Přejme si všichni navzájem, abychom se radostně a s elánem vydali na novou cestu k Betlému

Irena Brožová

Rádi byste o Vánocích obdarovali některé z dětí, kterým rodiče nemohou splnit jejich vánoční přání?

Můžete se zapojit do tradiční akce naší farnosti „Vánoce dál“ ve spolupráci s panem Milošem Uvízlem. Sociální pracovnice OSPOD Praha 2 vytipovaly 58 rodin, které kvůli špatné socioekonomické situaci nemohou svým dětem pořídit dárek, který si přejí.

Pokud se rozhodnete akci podpořit, v odkazu pod článkem si otevřete tabulku se seznam dětí a jejich dárků. U dítěte, které si vyberete podpořit, napište prosím svoje jméno a do závorky Vojtěch (abychom věděli, že dárek vybírá naše farnost), tak bude zřejmé, že již dítě našlo svého dárce. Zabalené dárky označené jménem dítěte a pořadovým číslem můžete přinést v neděli 13. 12. mezi 9:00 – 10:30 (mezi jednotlivými bohoslužbami) ke kostelu sv. Vojtěcha, popřípadě se můžete domluvit na předání s paní Lenkou Nevařilovou, tel: 776656148.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré

Lenka Nevařilová

Milí bratři a sestry,

nedělí 29. 11. vstoupíme do radostného adventního očekávání.

Bohoslužby se budou konat podobně jako minulou neděli: mše svatá bude v 8:30, v 9:30 a v 10:30 v hlavní lodi kostela. Vedle toho bude celé dopoledne kostel otevřený, s možností osobní modlitby a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Požehnání a rozsvícení adventních věnců proběhne při každé boholsužbě a bude možné také individuálně kdykoliv v průběhu dopoledne.

V souladu s vládními opatřeními se zvyšuje počet účastníků na každé bohoslužbě na 20 osob. Protože lidé žijící ve společné domácnosti se pro tyto účely považují za jednu osobu, prosím, abyste se v případě účasti rodin zapisovali jen do jednoho řádku např. takto: Novákovi 5x). Na bohoslužby se, prosím, zapisujte na tomto odkazu.

Po zkušenostech z minulé neděle měníme poněkud využití prostorů našeho kostela: 1) eucharistie se bude slavit vždy v hlavní lodi, 2) boční kaple sv. Vojtěcha bude k dispozici pro osobní modlitbu, individuální přijetí svatého přijímání a požehnání adventního věnce, 3) ve zpovědní místnosti u vchodu bude k dipozici kněz pro slavení svátosti smíření.

Jsme k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

Modlíme se za vás všechny a vyprošujeme požehnaný advent!

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

S nedělním pozdravem posílám všem i přání dobrého rozloučení s rokem liturgických textů „A“. I když rozhodně nebyl vždycky „áčkový“, upřímně doufám, že nikoho „nesemlel“ nadmíru – nevratně.  

Irena Brožová

Milí bratři a sestry,

mám pro vás všechny radostnou zprávu!

Vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením můžeme v našem kostele sv. Vojtěcha opět začít pravidelně slavit eucharistii.

Tuto neděli, tedy 22. listopadu 2020, bude kostel otevřen od 8:30 do 11:30 a mše svatá bude sloužena v boční kapli sv. Vojtěcha poprvé v 8:30, pak znovu v 9:30 a potřetí v 10:30. Pokaždé se jí může účastnit nejvýše 15 osob – proto se prosím zapište a použijte k tomu následující odkaz.

Během celého nedělního dopoledne však bude v hlavní lodi kostela zároveň možnost osobní modlitby a individuálního svatého přijímaní pro všechny, kteří se už nevejdou do kaple na mši svatou.

Ve zpovědní místnosti vpravo od vchodu bude možné přijmout svátost smíření.

V následujících všedních dnech již budou bohoslužby jako obvykle: v pondělí a ve středu od 17:30 vždy mše svatá a po ní možnost přijmout svátost smíření.

Program v příštích dnech budeme eventelně upravovat podle aktuálně platných pravidel a konkrétních potřeb našeho společenství.

 

Radost z Hospodina je naše síla!

 

Požehnanou neděli Krista Krále vám všem ze srdce přejí P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

 

Zdravím všechny s přáním nikým a ničím nemlžených dní
Irena Brožová

Moji milí.

Všechny vás moc zdravím ze vzdáleného Toronta a pevně věřím, že jste zdrávi a zvládáte s pomocí Boží všechny těžkosti v této náročné době. Sleduji webové stránky sv. Vojtěcha a opravdu na vás myslím často a rád a vzpomínám.
V Torontu jsem našel částečné zázemí u sv. Václava, kostela, který byl přestavěn z bývalého skladiště v druhé polovině 20. století, a to zásluhou české komunity.  Bohoslužby tu probíhají v češtině a zatím se ještě neuzavřely, jsou jen početně omezeny. Covidová situace tu je, aspoň co se týče počtu nakažených a hospitalizovaných, o dost lepší, ovšem i tak jsou opatření poměrně přísná. A to trvá od jara, bez letní přestávky. Ale dá se s tím žít.
Torontský Otec Jan, který tu je od loňského roku, nám teď bohužel uvízl v Česku, ale snad se podaří překonat všechny překážky a pustí ho zpět. Místo něho slouží mše faráři z okolních farností, což je pro některé z nich poněkud náročné, zejména když se snaží přelouskat liturgii v češtině. Ale nakonec, to není to nejdůležitější.
Posílám aspoň fotku z našeho kostela.
Mějte se moc hezky, Pán Bůh vás ochraňuj a myslím na vás.
 
Petr Buriánek

Poznámka redakce : Petr Buriánek je od září  generálním konzulem  ČR v Torontu v Kanadě.