Ohlášky 19. února

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

Další důležitost:

Od 3. neděle postní 19. 3. bude po mši svaté probíhat příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Upozorňujeme na to již nyní aby byl čas pro děti i jejich rodiče k promyšlení a eventuálně přihlášení v sakristii.

0 Komentářů

Ohlášky 12. února

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli 9:30 hod.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba taize

0 Komentářů

Program duchovní správy u sv. Vojtěcha – zima, jaro 2017

IMG_3960-uprv

Foto M. Němeček

Vyučování náboženství – každý pátek 15:30 16:15

Neučí se 3. 2., 10. 2., 14. 4., 5. 5. ; poslední 16.6.

Schůzky rytířů a indiánekkaždý pátek 16:30 – 18:00

Nekonají se 3. 2., 10. 2., 14. 4., 5. 5.

Postní rekolekce

– 25. 3.  9:00 – 13:00

Příprava na první přijetí  svátosti smíření

neděle po mši: 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4.

První přijetí svátosti smíření

– sobota 22. 4.  v 15.00

Příprava na první přijetí  svatého přijímání

neděle po mši: 14. 5., 21. 5., 28. 5. a 11. 6.

První svaté přijímání

– neděle 18. 6. v 9:30

Svátost smíření pro děti do 10 let

– pondělí  3. 4. v 16:00, 12. 6. v 16:00

Svátost smíření pro mládež

– čtvrtek 6. 4. v 18:00,
– středa  14. 6. v 18:00

Svátost nemocných

– 8. 3. od 16:30 svátost smíření; 17:30 mše sv. s udílením svátosti

0 Komentářů

Velikonoce 2017 u svatého Vojtěcha

9. 4. 2017  Květná neděle: 9:30 mše začínající žehnáním ratolestí a průvodem
10. 4. 2017 Pondělí Svatého týdne: 17:30 mše
12. 4. 2017 Středa Svatého týdne : 17:30 mše
13. 4.2017 Zelený čtvrtek: 19:00 mše na památku Večeře Páně
14. 4. 2017 Velký pátek: 15:00 velkopáteční obřady

Golgota
15. 4. 2017 Bílá sobota: 8:00 Denní modlitba církve – Modlitba se čtením
a Ranní chvály;   první část křtu dospělých; 21:00  Velikonoční vigilie
16. 4. 2017 Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně: 9:30 mše; na závěr žehnání pokrmů
17. 4. 2017 Pondělí velikonoční: 9:30 mše

*************
Příležitost ke svátosti smíření:

Pondělí 3. 4.        16:00 – zpovídání dětí do 10 let; 18:00 – zpovídání dospělých
Čtvrtek 6. 4.        18:00 – zpovídání mládeže a dospělých
Pondělí 10. 4.      18:00 – zpovídání dospělých
Sobota 15. 4.       9:00 až 11:00 – zpovídání dospělých

 

0 Komentářů

Ohlášky 29. ledna

V týdnu obvyklý pořad bohoslužeb. Pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod neděle 9:30 hod. Ve čtvrtek 2. 2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Zde nebude mše svatá.

V pátek 3. 2. mají děti pololetní prázdniny a 10. 2. budou v Praze 6 až 10 jarní prázdniny. Tyto dva pátky nebude náboženství a nebudou ani schůzky rytířů a indiánek.

0 Komentářů

Ohlášky 15. ledna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod, neděle 9:30 hod.

Další program:

Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů
20:00 modlitba Taizé

0 Komentářů

Ohlášky 1. ledna 2017

Pořad bohoslužeb: pondělí mše sv. v 17:30 hod, středa mše sv. v 17:30 hod. V pátek je Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. bude v obvyklou dobu v 17:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů. Tato schůzka ovšem skončí dříve, přede mší svatou.

0 Komentářů

Vánoce 2016 u svatého Vojtěcha

_mg_7250-web-sv-vojtech

foto M. Němeček

24. prosince 16.00 bohoslužba slova pro děti

24. prosince 24.00 půlnoční mše svatá
25. prosince Slavnost Narození Páně 9.30 -mše svatá
26. prosince Svátek svatého Štěpána 9.30 mše svatá
31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc 23.00 mše svatá
1. ledna Slavnost Matky Boží panny Marie 9.30 mše svatá
6. ledna Slavnost Zjevení Páně 17.30 mše svatá
8. ledna Svátek Křtu Páně 9.30 mše svatá
0 Komentářů

Vyšel Vojtík 136! – vánoční

vojtik136

0 Komentářů

Ohlášky 11. 12.

V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku, tedy pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
V pondělí je od 16:00 příležitost ke svátosti smíření pro děti do 10 let
Ve středu od 18:00 pak pro mládež.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taize

0 Komentářů