Ohlášky neděle 19.11.2023

V pátek 24. listopadu ve 20 hodin bude opět pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan. Zveme všechny stálé účastníky, ale i všechny vás, kdo byste se chtěli modlit a rozjímat v tichu, ale také se třeba naučit nějakou novou píseň.

V neděli 26. listopadu a 3. prosince vždy v 19 hodin bude nácvik na adventní rorátní zpěvy, které pak zaznějí při mši v neděli 10. prosince.

Karmelitánské knihkupectví oznamuje, že prodejna u sv. Vojtěcha bude otevřena první tři adventní neděle vždy od 10.30 do 11.30 a zve vás tímto k nákupu hodnotných vánočních dárků.

V neděli 3. prosince od 17hodin proběhne příprava – instalace rekvizit adventního programu pro základní školy. Zveme všechny kdo by se chtěli k této aktivitě přidat a stát se členy týmu, ať už jako technická podpora nebo jako moderátoři, aby se přihlásili Vojtěchu Jirsovi (vojtech(zavináč)jirsa-architekti.cz). Máme přihlášeno již 11 tříd, takže prosíme o modlitbu jak za školáky a jejich učitelky, tak za realizační tým.