Papež František o nebezpečí duchovního zesvětštění

Jsou věci, které jsem připomínal jindy, které se však odvažuji znovu opakovat, protože je považuji za přednostní: duchovní světskost je opravdu nebezpečná, protože je to způsob života, který redukuje spiritualitu na zevnějšek: vede nás, abychom byli „obchodníci ducha“, lidé oblečení do sakrálních forem, které ve skutečnosti pokračují v myšlení a jednání podle módy světa. To se stává, když se necháváme okouzlit pomíjivými svody, průměrností a zvyklostí, okouzlit pokušeními moci a společenského vlivu. A ještě prázdnou slávou a narcismem, naukovými neústupnostmi a liturgickým estetismem, formami a způsoby, v nichž se světskost „skrývá za zdání religiozity a dokonce za lásku k církvi“, ve skutečnosti ale „spočívá v hledání lidské slávy a osobního prospěchu namísto slávy Pána“ (Evangelii gaudium 93). Jak v tom všem nepoznat to, co je aktualizovanou verzí onoho pokryteckého formalismu, který Ježíš viděl v jistých náboženských autoritách doby a jenž v průběhu svého veřejného života tímto formalismem trpěl možná víc než jinými věcmi?
z dopisu papeže Františka kněžím římské diecéze, 5. srpna 2023
celý text dopisu najdete na stránkách Svatého stolce (EN/ES/IT)
Vít Grec