Rozloučili jsme se s P. Janem Kotasem

Po téměř šesti letech v čele naší duchovní správy odchází  P. Jan do farnosti Praha Stodůlky, kde je ustanoven farářem. Zároveň tím končí i jeho působení ve funkci rektora Arcibiskupského semináře. 

Rektorem duchovní správy je od 1. srpna P. Christian Martin Pšenička O-Praem., jehož funkce vicerektora semináře skončila ke stejnému datu. Nově bude mít P.Christian i funkci ve svém domovském klášteře na Strahově. Od záři do týmu duchovní správy přibyde ve funkci výpomocného duchovního Christianův strahovský spolubratr  P. Zdík Miroslav Jordánek O.Praem., bývalý vojenský kaplan a duchovní správce v Doksanech a Bohušovicích nad Ohří. 

Jendo, děkujeme za veškerou péči a lásku, kterou jsi nás za dlouhé roky u sv. Vojtěcha zahrnoval.

Christiane, Zdíku, těšíme se na novou etapu v životě našeho společenství a na nové výzvy, které jsou před námi. 

Za všechny vás se modlíme, stejně jako za naše společenství, aby Pán vedl naše kroky a naplňoval nás svým Duchem.

Připojujeme pár fotografií z rozloučení v neděli 20.8.

Foto Marie Jelínková

Text Vít Grec

Přejít nahoru