Program ve Svatém týdnu a o Velikonocích

Květná (pašijová) neděle 2. 4. 

9:30    mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem

17:00 koncert orchestru VŠCHT – Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi 

Pondělí svatého týdne 3. 4.      

16:15 svátost smíření pro menší děti

17:30 mše sv.

od 18:00 svátost smíření

Středa Svatého týdne 5 4.        

17:30 mše sv.

od 18:00 svátost smíření

Zelený čtvrtek 6. 4.                       

19:00 Večerní mše sv. na památku večeře Páně, poté  adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek 7. 4.                            

15:00 Památka umučení Páně, pak tichá modlitba u Božího hrobu

Bílá sobota 8. 4.                             

9:30 Ranní chvály u Božího hrobu

 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

sobota 8. 4.    20:30 Velikonoční vigilie

neděle 9. 4.     9:30  Hod Boží velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů

Pondělí velikonoční 10. 4.               

9:30 mše sv.

celý program si můžete stáhnout z tohoto odkazu

Přejít nahoru