Zpěvy na Květnou neděli

Tradiční venkovní začátek bohoslužby na Květnou neděli doprovodíme zpěvem dvou antifon. Při příchodu Notová příloha č.7a, při vstupu do chrámu Notová příloha č. 10. Noty k uvedeným zpěvům viz. obrázek.

Přejít nahoru