Přijďte na ranní roráty ve středu

Po tři nadcházející adventní středy tj. 7.,  14., a 21. prosince  bude v našem kostele vždy v 7:00 ráno mimořádná mše svatá se zpěvem barokních rorátních písní s doprovodem varhan a dalších hudebních nástrojů. 

Spolu s našimi bohoslovci se na vás těšíme. 

Odpolední mše svatá v 17:30 a následující příležitost svátosti smíření se bude konat normálně. 

Vít Grec 

Přejít nahoru