Adventní duchovní obnova v sobotu 10.12.

Srdečně Vás zveme na Adventní duchovní obnovu pro svatovojtěšské společenství, 

kterou povede P. doc. Jaroslav Brož, ThD. spirituál Arcibiskupského semináře v Praze

 v sobotu 10. prosince v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích   

Program:   9:30   1. promluva

                 11:00   2. promluva

                 12:30   mše sv.

 O přestávkách bude příležitost k adoraci a ke svátosti smíření

Vít Grec

Přejít nahoru