Pozdrav Novoroční a pozdrav na neděli

Více světla po celý rok a pěknou první letošní neděli vám přeje 

Irena Brožová