Přidání bohoslužby 3.1.

Neboť jsou všechny předchozí bohoslužby zaplněné, přidává se ještě bohoslužba v 18:30! Přihlašujte se prosíme na našich tabulkách.

Během nedělní bohoslužby budeme slavit slavnost Zjevení Páně, která připadá na středu nadcházejícího týdne.

Přejít nahoru