Setkávání maminek

Setkávání maminek s malými dětmi (0-5 let) probíhá pravidelně jednou za dva týdny, vždy ve středu od 9:30 do 11:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na pódiu. Smyslem setkávání je vytvořit prostor, kde se budou maminky moci mezi sebou blíže seznámit, navázat nová přátelství, sdílet společná témata, vyměnit si vlastní zkušenosti a zároveň umožnit dětem společně si pohrát, zazpívat a třeba i něco vytvořit. Kontaktní osoby jsou Lenka Nevařilová a Gabriela Buriánková.

Pozor , termíny setkání zaktualizovány!

únor 19.2.

březen 5. a 19.3.

duben 2., 16. a 30.4

květen 7. a 21.5.

červen 4. a 18.6.