Ohlášky 19. ledna

Zítra v pondělí se zde koná slavnostní bohoslužba v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Bohoslužby se zúčastní všichni naši biskupové. Začátek je v 18:00 hod. K této bohoslužbě jsme všichni zváni.

Toto pondělí zde nebude večerní mše svatá.

Pravidelná mše sv. bude ve středu v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.

 

Další program

V pátek v 15:30 hod. náboženství

             v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek