Ohlášky 12. ledna

V týdnu je obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod., neděle 9:30 hod.

 

Další program:

V pátek v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

              ve 20: 00 modlitba Taize

Přejít nahoru