Ohlášky 15. září

Příští mše svatá zde bude opět v neděli v 9:30 hod.

Připomínáme, že se každý v pátek v 15:30 hod. zde učí náboženství. Děti můžete ještě přihlásit v sakristii. Zároveň vyzýváme rodiče, aby dbali na to, že děti na výuku casino online budou chodit a budou přicházet včas.

Upozorňujeme, že plakátek o svátosti smíření pro děti do 10 let a pro mládež je na nástěnce.

Přejít nahoru