Ohlášky 8. září

Příští mše svatá zde bude opět v neděli v 9:30 hod.

Příští neděli je také Mariánská pouť ke kapličce v Lysolajích.  Mše svatá tam bude v 16:00 hod. Více o poutním programu je na plakátku v předsíni našeho online casino kostele.

Opakujeme avízo:

V nadcházejícím školním roce se bude opět učit náboženství v pátek od 15:30 hod.,  a to v obvyklých 4 skupinách: předškoláci spolu s 1. třídou. 2. a 3. třída 4. a 5. třída, a potom 6. třída a výše. V sakristii jsou papír k zápisu dětí. Vyučování začne v pátek 13.9., tedy tento pátek, který je před námi.