Ohlášky 1. září

Ještě je program bohoslužeb jako o prázdninách, tj. příští mše svatá je v nedělí 8.9.2013 v 9:30 hod.

          V nadcházejícím školním roce se bude opět učit náboženství v pátek od 15:30 hod.,  a to v obvyklých 4 skupinách: předškoláci spolu s 1. třídou. 2. a 3. třída 4. a 5. třída, a potom 6. třída a výše. V sakristii jsou papír k zápisu dětí. Vyučování začne v pátek 13.9.

Přejít nahoru