Ohlášky 22. září

Mše svaté:

Pondělí a středa v 17:30 hod.

Neděle 9:30

 

Zpovídání

ve všední dny po mši svaté v 18 hod., v neděli 30 min. přede mší svatou.

pondělí 23. 9. bude zvláštní příležitost ke zpovědi dětí od 16 hodin. Děti společně začnou a společně končí v cca 16:30.

Zpovídání pro mládež ve středu 25. 9. od 18 hodin.