Ohlášky neděle 10.12.2023

Křesťanská akademie vás zve na další večer ve středu 13.12. v 19.30. Vystoupí Ing Jiří Schneider, bývalý velvyslenec v Izraeli, s přednáškou na téma Izrael a Palestina – válka a mír.

V pátek 15.12. ve 20 hodin bude opět modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se u varhan na ochoze.

V pondělí 18.12. bude příležitost zpovědi pro děti. V 16.30 začneme krátkým společným úvodem a na závěr bude společná modlitba. Mládež pak má příležitost ke zpovědi po mši od 18 hod. Samozřejmě mohou přijít i věřící všech věkových kategorií. Neodkládejte, prosím zpověď až na dny těsně před Vánoci…

Informace ekonomické rady o plnění a čerpání rozpočtu: víceméně probíhá podle plánu. Na straně nákladů vévodí výdaje za energie a nájem, které platíme arcibiskupství a které se řadu let neaktualizovaly. V příštím roce očekáváme jejich výrazné zvýšení. Na straně výnosů jsou našimi hlavními příjmy sbírky a účelové finanční dary. V darech jsme k 31.10. obdrželi cca 154 tis. Kč, v plánu pro letošní rok je 415 tis. Kč. Víme, že dary většina z nás řeší až závěrem roku, přesto vás chceme požádat, abyste zvážili darování jakéhokoliv obnosu. Zároveň děkujeme všem, kteří v našem společenství obětavě složí v řadě služenb a činností bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Přejít nahoru