Ohlášky neděle 3.12.2023

  • Připomínáme duchovní obnovu vedenou o. Zdíkem do cca 20 hodin. Přijďte již na mši sv. v 17.30.
  • Adventní věnec v kostele je nově vybaven závěsy s kolíčky. Jistě se ptáte proč? U věnce je košík s kartičkami, na které můžete napsat svoji modlitbu, prosbu nebo poděkování a kartičku zavěsit na kolíček na věnci. Pokud chcete, aby vaše prosba nebo přání zůstalo soukromé, kartičku přeložte. Každou adventní neděli přede mší pak vylosujeme tři nepřeložené kartičky a prosby nebo poděkování zařadíme do přímluv. Se zbývajícími otevřenými a všemi zavřenými modlitbami pak bude na konci adventu naloženo diskrétně.
  • V pátek 8.12. bude od 15.30 Mikulášská besídka. Zveme všechny děti, i ty, které nechodí na výuku náboženství.
  • Rorátní mše svaté s barokními zpěvy budou zde v nadcházejících třech adventních pátcích vždy v 6.30 ráno. Kromě toho bude svatovojtěšská schola s hudebníky zpívat roráty i v neděli 10.12. při mši v 9.30
  • Zveme malé zpěváčky a hudebníky na dětské zpívání na Štědrý den při bohoslužbě pro děti 24.12. v 16 hodin. Přihlašte se u Johanky Buriánkové
  • V sobotu 16 12. bude tradiční přespání dětí v kostele. Sraz je v 18 hodin. Vybavte děti teplým oblečením na spaní – ne pyžamka nebo noční košilky – a jídlem na sobotní večeři a nedělní snídani. Katka Janečková a její tým budou s dětmi připravovat vánoční výzdobu kostela. Detailní informace budou zveřejněny na webu kostela blíže k datu akce.

zpracoval Vít Grec

Přejít nahoru