Adventní roráty u sv. Vojtěcha

V adventu budou u svatého Vojtěcha pravidelné ranní mše svaté se zpěvem barokních rorátů následovně: 

Pátek 8.12. v 6.30 h

Neděle 10.12. v 9.30 h

Pátek 15.12. v 6.30 h

Pátek 22.12. v 6.30 h

Přijďte!